All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Värmepumps lönsamhet genom milda utomhustemperaturer

I detta temperaturintervall, är det inte nödvändigt för värmepumpen vid avfrostning och det finns lite belastning på kompressorn och andra delar av värmepumpen, vilket ökar livslängden på värmepumpen.

Alla våra Panasonic luft / luft värmepumpar är utrustade med samtidig Inverter-teknik, som gör att du i detta temperaturområde får maximal nytta av värmepumpen.

Omriktarstyrning ger optimal effektstyrning och effektiv drift av anläggningen. Med användning av automatisk reglering av strömmen i strömförsörjningen, som utnyttjar värmepumpen väsentligt mindre el för anläggningsoperationer, jämfört med traditionell styrning. Omriktarens styrenhet styr spänningen, strömmen och frekvensen hos systemets elmotor. Omriktarkretsen styr därför kompressorns rotation, alltså värmepumpens effekt. Den avancerade kontrollen resulterar i mindre strömförbrukning, lägre ljudnivåer och högre effektivitet än konventionella värmepumpsystem.

När en inverterare värmepump är inkopplad, kommer det att ge exakt den effekt som krävs för snabb uppvärmning eller kylning av bostaden. Tekniken gör det möjligt att uppnå önskad temperatur alla fyra gånger snabbare än vanliga värmepumpar, utan omriktarens kontroll.

Du får snabbare inställd temperatur när du behöver det.

ADVERT

Mest populära