All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Siffrorna är här

Dual jobb för boendet

  1. Siffrorna kan hittas här

Här är siffrorna

År FTE per 100 kvm bostäder reala räntan efter skatt

(procent)

(Källa: SSB)

Årlig räntekostnad 100 kvm * ​​

(NOK 1000)

1985 4, 1 3 1 <999 > 17 0 1986
4, 9 2, 5 18, 2 1987
5, 7 2, 7 24, 9 <999 > 1988 5, 3
4, 8 43, 7 1989 4, 3
5, 8 44, 6 1990 3 , 97
5, 5 40, 9 1991 3, 5
6, 1 42, 4 1992 3, 0
7 , 3 45, 4 1993 3, 2
5, 8 39 0 1994 3, 5
4, 6 35 , 1 1995 3, 6
3, 1 25, 4 1996 3, 9
3, 8 35, 1 1997 4, 1
1, 7 17, 4 1998 4, 6
3 36 0 1999 5, 0 <999 > 3, 7
51, 4 2000 5, 6 2, 6
42, 0 2001 5, 7 3, 3 <999 > 57, 2
2002 5, 8 4, 8 88, 8
2003 5, 6 2, 3 43, 2 <999 > 2004
6, 1 2, 6 55, 3 2005
6 5 1, 3 30, 3 * Beräknat med hjälp av NEF kvadratmeter * 100 sq * verkligt intresse efter skatt
Enligt Statistik (SSB) Det finns olika sätt att beräkna den verkliga hastigheten efter skatt på. Tabellen visar vad SSB har beräknat.
ADVERT

Mest populära