All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Hårdhetsvariationer

vattnets hårdhet uttryckt i Norge normalt i tyska hårdhetsgrader (dH °) eller i mg Ca / L.

Detta varierar lite hur laboratorier och akademisk litteratur klassificerar i hårdhetsintervall, men här är ett exempel på möjlig uppdelning:

Hårdhet Klass dH ° (tyska hårdhetsgrader) mg Ca / l

Mycket mjukt vatten 0-2, 01:00 - 15

Mjukt vatten 2, 1-4, 9, 15-35

Måttligt hårt vatten 4, 9-9, 8 35-70

hårt vatten 9 8-21 70-150

Mycket hård vatten> 21> 150

Källa: norska vatten

ADVERT

Mest populära