All egendom: trädgård, kök, inredning >> Klar

Konsten att skjuta rätt

Korrekt woodfire är mer ekonomiskt, mer miljövänligt och kan fördubbla utnyttjande av värmen i träet. Dessutom minskar risken för brand.

1. Råd: Tillräcklig luft!

Det största misstag folk gör är att de stängs av eftersom de tror att det kommer att göra träet kvar längre. Det är verkligen fel. Resultatet av liten lufttillförsel är att förbrännings är dålig och överskott bildandet av sot i skorstenen. Sotet är både skadligt för miljön och kan leda till en pipeline. Förra året fanns det 3200 rörbränder där 65 var ute av kontroll och spred sig till resten av huset. Justera sedan dragventilen så att träet alltid brinner med lugna lågor.

2. Råd: Torka på!

Det andra stora misstaget som görs är att skjuta det med fuktigt trä. Torr genom att tillhandahålla två till tre gånger så mycket värme som fuktig råvirke och bildar mycket mindre sot i både skorstenen och förbränningskammaren. Det minskar risken för rörbrand och är bättre för miljön.

3. Råd: Korrekt trädtyp!

Det sista rådet att få bästa möjliga avfyring är att använda rätt typ av trä. Det är stor skillnad mellan hur mycket värme olika sorter ger. Till exempel samma volym bok och ägg ger dubbelt så mycket värme som gran och asp.

ADVERT

Mest populära