All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppvärmning

Testar framtida elmätare

TEXT: DAG ERIK KONGSLIE
25000 norska hem för att testa innovativa lösningar som visar energiförbrukningen i realtid. Enovas konkurrens till kraftindustrin gav så mycket att Enova valde att spendera dubbelt så mycket pengar på pilotprojektet.

- Det fanns stort intresse för tävlingen i branschen, och vi fick många och bra erbjudanden. Vi hade redan föreslagit en gräns på 30 miljoner, men kvaliteten på erbjudanden som var så högt att vi väljer att stödja sju projekt med totalt 59, 7 miljoner, säger programdirektör Øyvind Leistad i Enova.

Motiverar energibesparing

Vid 2019 kommer digitala effektmätare, så kallade AMS-mätare, att installeras i alla norska hushåll. Detta skapar nya möjligheter - både för kraftindustrin och för konsumenterna. Enova och Norges vatten- och energidirektorat (NVE) vill att mätarna följer smarta lösningar som kan motivera konsumenterna att spara ström. I samarbete med NVE tillkännagav Enova tidigare i år konkurrensen där kraftindustrin fick möjlighet att delfinansiera pilotprojekt som prövar olika teknologier, tjänster och affärsmodeller för sådana lösningar.

- NVE är oroad över att konsumenterna antar de möjligheter som följer med utrullningen av smarta mätare, och vi tror att dessa pilotprojekt kommer att kunna stimulera marknaden att utveckla tjänster som konsumenterna kommer att gynnas. Vi är mycket nöjda med att Enova använder 59, 7 miljoner på smartare energikonsumtion, säger Heidi Kvalvåg, divisionchef för detaljhandeln i NVE.

"Vi är glada att så många aktörer var intresserade av att testa testade lösningar som ger människor information om sin strömförbrukning i realtid. Det ger oss god tro att vi ska hitta de lösningar som fungerar bäst för att motivera för att spara makt ", säger Leistad i Enova.

Erfarenheter från andra länder visar att information om faktisk förbrukning och kostnader gör kunderna mer medvetna om sin egen konsumtion, och kan ge en omedelbar energibesparing på cirka tio procent - men det beror på både lösningen och genomförande och uppföljning.

Big projekt

Startup kommer att vara i 2016, och projektet kommer att pågå fram till 2021. Omkring 25.000 hushåll runt om i landet kommer att få möjlighet att testa framtidens el varje dag.

- Det här är ett användbart projekt för branschen som helhet. Nu undrar vi vad som ska fungera för att räkna ut det. Kunskapen som skapas genom projektet kan användas ytterligare nationellt och internationellt, säger Leistad, som verkar ha varit framgångsrik i tävlingen.

- Det här är ett nytt sätt för Enova att arbeta med, och beroende på resultaten är det något vi vill göra mer om. Vi kommer också att bjuda in branschen för vidare dialog om hur man bäst kan använda smarta flödesmätare, säger Leistad.

ADVERT

Mest populära