All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Uppsägning steg för steg

Text: Nina Granlund Sæther


Efter en nio-punkt-lista som visar hur du ska gå tillväga om du vill avsluta en hyresrätt:


  1. Upphävande av hyresvärden måste vara skriftlig och skickas med registrerad post.
  2. Uppsägningen måste motiveras.
  3. I uppsägning skall konstateras att hyresgästen får invända skriftligen till hyresvärden inom en månad efter det att meddelandet har mottagits.
  4. I avgång ska också informeras om att hyrorna genom att inte protestera förlorar rätten att kräva att uppsägningen strider mot lagen.
  5. Om hyresgästen inte motsätter han eller hon har accepterat avgång och måste flytta innan deadline uppsägning.
  6. Om hyresgästen inte accepterar avgång, måste hyresvärden gå till domstol för att få testade avgång och eventuellt hyra ut lägenheten längre.
  7. Den avgång kommer att ställas in om hyresgästen har invänt i tid och hyresvärden inte reser stämning inom tre månader.
  8. I händelse av tvist är det hyresvärden som måste bevisa att det finns en väsentlig överträdelse av hyresavtalet, eller att uppsägningen är sakligt motiverad och att efter en genomgång av de båda parternas relation inte orimligt.
  9. att vräka en hyresgäst på egen hand är olagliga vigilante och brott och hyresgästen kan återinföras i hyresrätt. Man kan också hållas ansvarig om någon av tillgångar hyresgästen skulle skadas.
ADVERT

Mest populära