All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Skatt på försäljning av mark

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Undra vare sig dessa beror område Din betraktas som en tomt? Frågan är i själva verket inte så naiv som den kan låta:

En egendom som är helt eller delvis konstruerad kan också betraktas som ett land för skattemässiga ändamål. Villkoren är att försäljningspriset kan antas ha varit väsentligt större tack vare möjligheten att bygga nya bostäder / affärsverksamhet på marken.

Enligt skattebetalarnas förening är dessa bedömningsämnen:

 • Är området lämpligt för bostäder / fritidshus, eller för kommersiella ändamål eller liknande?
 • Kan det antas att vederlaget har påverkats väsentligt av möjligheten till ett sådant utnyttjande av området?
Som du förstår är det inte bara outvecklat mark, vilket anses vara en tomt.

Det finns emellertid några undantag, till exempel för jordbruk och skogsbruk, och för tomter som naturligtvis hör till en bostads- eller fritidsanläggning (se nederst på sidan). Vid tvivel rekommenderar vi att du kontaktar skattebetalarnas förening.

Hur mycket skattar du?

Inhemska intäkter ingår i din allmänna inkomst, men inte i din personliga inkomst. Om du har en vinst på markförsäljning blir skattesatsen 28 procent.

Kom ihåg dock att när en vinst från en markförsäljning skulle vara skattskyldig skulle det också vara avdragsgill för eventuella förluster vid försäljning av tomten.

Mer tomma definitioner

 • råmark området, inklusive den outvecklade delen av en bostadsfastighet
 • område som är delvis utvecklad, men där området är större än den som naturligt hör till avveckling
 • färdigutvecklad fastighet, men där denna lösning är relativt litet värde i förhållande till totalområdets försäljningsvärde.

Försäljning eller arv?

En mark anses vara såld när fastighetsrätten upphör eller överförs till en annan. Det självklara exemplet är regelbunden försäljning, men också undervärderad. Till exempel i samband med arv eller partiell gåva.

Kom dock ihåg att en tomt inte anses säljs och därför ingen inkomst av kapital på:

 • gåva överlåta eller ärva förväg (men då det kan finnas arvsskatt)
 • ärftlig övergång vid dödsfall (men då det kan vara arvsskatt)
 • byte av gods mellan arvingar (men då det kan finnas arvsskatt)
 • överföring mellan makar, också genom upplösning gemenskap genom separation eller skilsmässa
 • mark konsoliderade lag på land Konsolidering av 21 november 1979 <999 > Fastställande av tidsbegränsade rättigheter, inklusive radering, när avtalet gäller under 99 år.
 • Fakta erhålls från Skatteverket. Nej och skattesatsen.
ADVERT

Mest populära