All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Skatt uthyrning av bostäder

Text: Nina Granlund Sæther

Om man håller sig inom reglerna för skattefri uthyrning är skyldig att inte avslöja inkomster på din deklaration.

Skattfri hyra

Om du bor i en villa och använder mer än hälften av fastigheten själv är hyresintäkterna skattefria. Begreppet "hälften av bostaden" hänvisar inte till området, men beräknas enligt hyresvärdet. Man kan alltså hyra enkelrum eller en eller flera lägenheter, både oberoende och beroende, så länge hyresvärdet på vad du använder ännu högre än hyresvärdet av vad de hyr ut.

Det är också skattefritt att hyra ett hus i ett tomt tomthus. Kravet är att du använder det andra hemmet som ditt eget hem. Sådan uthyrning är skattefri trots att de två husen i dubbelbostaden är av olika storlek och hyresvärden bor i det minsta. I detta sammanhang finns det inga regler om hyresvärde. Du kan också hyra ett enkelrum eller en obefintlig lägenhet i den del som du bor skattefri, men hyresvärdet för hyresvärden måste vara störst. En viktig sak att ta hand om: Skattebefrielsen avslutas om du hyr en fristående stuga i sig själv. Då måste man betala skatt på inkomst, för det är inte längre ett parhus, men en flerfamiljshus

flera byggnader på samma plats

Om du har flera byggnader på samma plats, dessa initialt bedömas separat någon skatt. Tidigare kommunalminister Åslaug Haga var tvungen att överge, till exempel för att hon inte hade betalat skatt på hyresintäkter från en personalbur på fastigheten.

Flera byggnader kan betraktas som en helhet när det gäller att ytterligare byggnader med en så tjänar funktion, såsom bås, garage eller liknande, och att huvudbyggnaden inte ens erbjuda tillräcklig omfattning.

Extra bygga fler funktioner, blir det absolut nödvändigt för den betjänande funktionen har en sådan stor utsträckning jämfört med den icke-betjänande funktion (hyra del), att den ytterligare byggnaden som helhet fortfarande har karaktären av att vara en betjänande byggnad till huvudbyggnaden. Ett exempel kan vara ett dubbelgarage med en hyralägenhet ovanför vilken normalt skulle anses vara en med huvudbyggnaden, trots att hyresvärdet för hyran är större än hyresvärdet för garageutrymmena.

Skatte hyra upp till 000 NOK 20

Reglerna för skattefria uthyrning av året ändrades från 1. 1. 2008. Den så kallade "halv regel" tas bort, och det är i stället infört en regel som hyresintäkter från egna hem är inte skattskyldig när hela eller en stor del av fastigheten hyrs förutsatt att intäkterna inte överstiger 20 000 kronor under inkomståret.

- Kom ihåg att detta är allmän information. Om det ska ske något som kan ge upphov till skatteeffekter, är vårt råd alltid att fråga sig en skatteexpert i förväg ", säger advokat Einar Frigland i hemmalagföreningen."Mycket god hjälp kan erhållas från jämställdhetsbyrån, som har en allmän plikt att vägleda. Jag minns också att det är möjligt att få ett bindande förskott från skattemyndigheten i skattefall.

ADVERT

Mest populära