All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Sina siffror, 1988

Optimistisk bostadsmarknad, men kommer knäckt?

  1. Siffrorna talar för 1988
  2. Siffrorna talar för år 2000
  3. Siffrorna talar för 1998

Renta

Utlåning Renta Norges Bank, som till stor del en riktlinje för vad ränta bankerna tar ut på bostadslån, var hög 1988.

  • I början av 1988 var utlåningsräntan 13,8 procent.
  • hastigheten ändrades fyra gånger under 1988 och vid slutet av året på 12 procent.

Huspriserna

Huspriserna var lägre 1988 än de är i år. Det visar genomsnittet för hela landet. Priserna justeras för förändringar i konsumentprisindex. Det vill säga de angivna priserna beräknas till 1999 siffror.

  • Fristående hus: 8 700 kr. pr. kvm.
  • Litet hus: 9 600 kr. pr. kvm.
  • Block: 11 700 kr. pr. kvm.
  • Genomsnitt: 9 500 kr. pr. kvm.
  • Totalpris för bostäder, medeltal: 861 000 kr.

(Källa:. Norges Bank och Association of Real Estate)

ADVERT

Mest populära