All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Ta trädet innan skörd stormen gör det

Träd kan vara en vacker syn, och många husägare brukar ha ett eller flera träd stående i sin trädgård. Utmaningen är att träden kan vara problemkällor. Nabokrangler om träd som skuggar för solen eller blommande löv, barer och grenar är ett välkänt problem. En annan sak är att träden kan bidra till ovälkomna gäster i trädgården.

Ett förhållande som påverkar många trädgårdsmästare och kan få mycket större konsekvenser än skugga på terrassen, är träd som faller i stark vind. De kan antingen skada din egen egendom eller ens vid grannens.

Frågan är i så fall om man bör vara försiktighets och skär trädet innan det ens faller och vilka tecken bör i så fall leta efter för att avgöra om trädet är i riskzonen.

- Risken för oväntade kommer delvis att bero på hur sårbart det är, säger en forskare vid skog och landskap, Kjersti Holt Hanssen, klicka. nr.

- Men å andra sidan är det många angelägen att tråka utan att nödvändigtvis ge upphov till det.

- Om du är osäker på om ett träd bör delas, bör man konsultera en trepleiespesialist kallas arborist, råder professor vid University of Life Sciences, Per Anker Pedersen, inför klick. nr. Han tillägger att en av anledningarna till att träd hamnar är att de är dåligt fastsatta på grund av skador på rot eller svagt bergsystem på grund av hög grundvatten.

Norsk Trepleieforum är en idealisk organisation och har en översikt över arborister på sina webbplatser.

Expertrådet är dock att styra sig för att fälla själva trädet.

- Låt yrkesmän fälla träden. Jag har sett många exempel på hur illa det kan vara, säger trädgårdsmästare och trädsjuksköterska på Naturhistoriska museet vid Oslo Universitet, Anders Løvold, att klicka. nr.

Priset på trädavverkning beror på trädets storlek, placering och körning till och från arbetet.

- Det är svårt att ge en initial kostnad, men vi har ett utgångsvärde på 2000 kronor för att fälla ett träd, säger Jarle Lind i Oslo Trefelling att klicka. nr.

Nice på utsidan ruttna inifrån

Hur Kasta en träd

trädgård träd är enligt Andreas Løvold ett svårt ämne, delvis på grund en bit av livet kan variera med arter, trädvård och tillväxtmiljö.

- Tallen kan leva i hundratals år, medan den förväntade livslängden vid lövträd varierar kraftigt, från bok och framför allt ek som kan vara flera hundra år gammal, asp och sälg som snabbt är över "för middag höjd", förklarar Holt Hanssen.

Løvold drar ut poppel förutom osp och pil som lövträd med kortare livstid.

Vad är utmaningen med träd som kan bli ruttna är att de kan se fräscha på utsidan. Men enligt Løvold är det nödvändigtvis inte dramatiskt om kärnan i ett träd är rått.

- De flesta gamla träd har lite röra, och 70-80% kan ett träd lever bra med styrka. Det är också viktigt att vara medveten om att även färska träd kan falla.

Rita ett råtta tre

Men vad ska man leta efter för att bestämma om ett träd är rått eller skadat.

- Man bör bland annat se om trädet eller träden har svampliknande utväxter, bula på stammen eller glesa trädkronorna, förklarar Løvold.

Per Anker Pedersen tillägger att träd som har slutat växa kan vara i fara.

- Torka grenar är också ett tecken. Och om relativt unga träd börjar se gamla kan det vara något fel på färjan.

Träets historia är viktigt.

Den som har tagit över en trädkantad trädgård bör veta vad som har hänt med och runt trädet.

Så mycket kostar expert hjälp till trädgården

- I huvudsak kommer alla typer av ingrepp att påverka ett träd negativt, säger Andreas Løvold.

- Men det är ofta en historia som inte åtföljer ägarbyte, beskriver Pedersen, som betonar att speciellt granträd kommer att exponeras genom intervention.

- Därför kan stora granar i ett byggnadsområde vara en risk, eftersom de lätt attackeras av rotknoppar efter skador på rötterna. De har ofta också ett ganska grundt rotsystem, och utmaningen med rotskada är att det kan ta lång tid innan skadan orsakar synliga symtom.

- Pine och ek är dock mer robusta och kan tåla mer, tillägger han.

Felaktig beskärning och trimning

Trimning av träd kan ha en duplex effekt. På rätt sätt, enligt Andreas Løvold, kan det bidra positivt till trädets liv, medan motsatsen uppstår vid fel beskärning.

- Felaktig beskärning kan orsaka rotskador, till exempel att toppa trädet eller ta bort mycket stora grenar kan orsaka skador, tillägger Pedersen.

Han påpekar också att avverkning av träd kan göra de återstående träden mer utsatta för fallfall.

- avverkning kan leda till förändrade vindförhållanden som kan utsätta en återstående granne träd för mer vind, och man bör också vara medveten om att i extrema vindsituationer, även en minimal skada på trädet vara kritisk om den går sönder eller välter.

Grannskapsbestämmelser

Enligt Aftenposten hör träd till det som vi mest bitter om med grannen. En av de förhållanden som kännetecknar angränsande rimmar är träd som lyser för solen, släcker sina läppar på den närliggande egendomen, eller bara orsakar generell irritation. Och det är inte så att du inte har någon rättslig grund att kräva ett träd som tagits bort. I den så kallade grannen säger lagen följande: "Är det inte ombord på anka ha gjort för ägare eller naturliga mångfalden på den här sidan måste ägare inte har tre som är skadade eller serleg olägenhet för sin granne, närmare hus, trädgård, gård eller odlad mark på angränsande Eigedom än den tredje av de trehåriga ".

I praktiken betyder det att ekträet som är 15 meter högt och skuggar solen på din terrass kan inte ligga närmare än fem meter från din egendom.

Trevlig trädgård på våren bestämmer du nu

Utöver detta måste det finnas en balans mellan din efterfrågan på sol och intressen hos dina grannar. Det kan till exempel vara sådant att trädet tillsammans med andra träd skärmar för onödig insikt.

I en rättslig bedömning kommer känslomässiga argument inte att vara viktiga utan bara objektiva relationer. Att grannen tror att trädet är vackert, kommer därför knappast att hålla fast vid ditt argument att trädet kommer att försämra din användning av terrassen.

ansvar vid ett träd faller

En sak är träd som skickar skuggor över din uteplats, annars när hela träd faller över din trädgård, i värsta fall upp på din bostad. Vem ska bära den ekonomiska skadan, du eller grannen?

- Ved ägare, att kalla honom, att få det täckte den del av deras hus ansvarsförsäkring, förklarar CIO Gjensidige försäkring, Bjarne Aani Rysstad, klicka. nr.

Antagandet är att personen är skyldig, och ställas till svars måste tre saker inträffar: Det måste finnas en ekonomisk förlust eller skada, måste det finnas en grund för ansvar och det måste vara faktiska och rättsliga (f Ex vårdslöshet.) orsakssamband mellan ansvarsbasen och skadan / förlusten.

Trädgården på Nesodden badar i ljus

I praktiken innebär detta att om grannen kommer att vara ansvarig, har han eller hon gjort något (eller underlåtit att göra något) som direkt orsakar trädet faller över din egendom.

- Otillbörlighet kan till exempel vara brist på underhåll, till exempel att misslyckas med att få ett träd som borde ha tagits bort, expanderar Rysstad.

Om grannen inte kan hållas ansvarig för att trädet faller över din egendom, blir det din egen villaförsäkring som täcker skadan. Samma sak gäller om det finns träd på egen egendom.

Läs också:

Hur förbereda din trädgård för natten frost

Roten till det onda

I detta hus har planterat träd i huset

På jakt efter goda inrednings idéer? Du hittar dem i Inspirationsguiden

Det här hittar du alla i trädgården

ADVERT

Mest populära