All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Ta bilder i en garderob och köksskåp

Text: Tuva Bonk Grønning

Det finns ingen tvekan om att det är viktigt att ha en god överblick över vad du äger. Men mottagandet av tio år gamla köket är omöjligt att läsa och 150 år gamla byrå efter mormorsmor finns i alla fall inget kvitto. Vad gör du?

Per Christian Nordal, advokat Huseiernes National Association, säger att försäkringssystemet till stor del bygger på förtroende, men betonade att det enligt lagen är den försäkrades ansvar än sannolikt förlust i händelse av meningsskiljaktigheter.

- Därför kan det vara en punkt att få lite dokumentation. Känn dig fri att ta en videokamera och filma dig genom ditt hem, även inom olika skåp, säger han.

Han påpekar också att det är viktigt att behålla eventuella kvitton, bilder och filmer någonstans där det inte skadas om till exempel en brand uppstår.


Variabel Docu krav meta tions


Harald Sverdrup är vd för Financial Services Nämnden, där sådana frågor kan hamna om det finns meningsskiljaktigheter. Han påpekar också att du i princip är försäkrad för att dokumentera fordran.
- Man tror att det är möjligt att faktiskt få föremålet att hävda att det är förlorat och vilket värde det har. Denna dokumentationsskyldighet kan uppfyllas på flera sätt, såsom kvitton, bilder, avgifter, donatorbekräftelser mm, säger Sverdrup.
Han påpekar emellertid att vad företaget kräver av dokumentation varierar något.

- Om det handlar om förbrukningsmaterial som vanlig kläder och hushållning, är det vanligtvis inte nödvändigt att tillhandahålla dokumentation. Om det finns dyra saker eller om företaget misstänker bedrägeri krävs ofta dokumentation.
Sverdrup säger att de meningsskiljaktigheter de ser i överklagandenämnden kan uppträda på olika sätt. Det kan vara att parterna inte håller med om att det finns ett krav på dokumentation alls eller att de inte håller med om den inlämnade dokumentationen är tillräckligt bra.

- När varor köps utomlands ser vi exempel på att frågor kan uppstå om dokumentationen är falsk. Vid brännskador kan dokumentationen ofta gå förlorad i elden och det kan orsaka svåra bevis, säger han.


inspektörer dyra smycken

Jon Berge, chef för If, säger att det är sällsynt att de kräver en hel del dokumentation av den försäkrade i efterdyningarna av ett inbrott eller brand.

- Men ett bra råd är att ta hand om mottagandet av de dyraste artiklarna du köper, och för att säkerställa de mycket speciella gamla sakerna extra bra. Kanske kan du lagra guldsmycken du har ärvt i en brandsäkert låda och smaka på de gamla möblerna från 1800-talet?

- Har du fotoutrustning för över 100?000 kronor, det är naturligt att ha extra säkerhet på detta.

Spara bilder i molnet

Berge berättar att många faktiskt underskattar hur mycket värde de har i sina hem. I en garderob kan vissa vara värda hundratusentals, medan andra kan ha mycket dyra föremål i köksskåp.

Han uppmuntrar till att ta bilder av ditt hem regelbundet och ladda dem upp till ett moln där de är säkra.

Det är en bra idé att ta en bild av varje rum så att du enkelt kan komma ihåg vad du äger. Det kan snabbt göras för att glömma exakt vad du hade på väggarna och i garaget. Ta även bilder inuti garderober, köksskåp och bås.

- Samma sak gäller kvitton. Ta en bild av nuvarande kvitton och skicka dem till molnet, berättar Berge.

Han tror att det kan vara lämpligt att med jämna mellanrum ha en "inventering" av bostad där du registrerar nya objekt som är av särskilt värde.

- Undvik utsatta källare

Bjarne Aani Rysstad, informationsdirektör för allmän försäkring i Gjensidige, håller med om att det är viktigt att veta vad du har, men anser att det inte är nödvändigt att ta bilder av allt.

- Det är inget skämt att vara helt hysterisk. Använd sunt förnuft och få en överblick över vad du har.

Han betonade att om du har tillgångar som är av särskilt stort värde, bör du om möjligt hålla kvittot och ofta även ta en bild.

- Det viktigaste är att veta vad du har. De flesta har oftast mer än de tror när de börjar gå igenom sina tillgångar, säger Rysstad.

Han påpekar också att om du bor i ett område där du kan vara sårbara för översvämningar och skyfall, är det lämpligt att inte lagra dyra objekt i en källare som lätt kan få vattenskador.

ADVERT

Mest populära