All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Titta på röret!

År 2002 fanns 2500 rörbränder där brandtjänsten släcktes. År 1998 fanns mer än 1700 rörbränder, siffror från direktoratet för social trygghet och beredskap.

Det är kommunens ansvar att se till att skorstenarna sopas minst vart fjärde år, men det är hyresvärden som är skyldig att anmäla upphandlingen av en ny härd.

- Tyvärr har många människor låt vara att rapportera att de har köpt en ugn, och därför skulle det omöjligt för oss att få svepte skorstenar, säger sveper Inspector Ivar Eriksen i Oslo nyhetsbyrån Newswire.

- Många bränder kunde ha undvikits om folk hade tagit några enkla försiktighetsåtgärder. Bland annat mycket viktigt att träet är tillräckligt torrt, sade kundservice manager Thorbjørn Kristiansen i Jøtul.

Låta den

- Om veden är rå inte bränna alla partiklar upp, och det stannar i en beläggning av så kallade blanksot på rörväggar. Idealet är cirka 20 procent fukt i ett träsnitt, säger Kristiansen.

- Det bästa sättet att testa torrhet är att slå två kuber mot varandra. Om det hörs ett ljud, är träet bra och torrt nog. Men om det kommer lite ihåligt ljud är trä för fuktigt, och det kan lägga upp sot som kan fatta eld i skorstenen, säger Kristiansen.

Rapport från

- När elpriset gick, hade många förvärvat nya värmare. Men våra siffror visar att endast cirka 20 procent av dessa rapporterar till oss. För att rapportera om behovet av svepning, kontakta brand- och brandkåren i kommunen, säger Eriksen.

De nya brinnande brännkaminerna är mycket säkra i förhållande till rörbranden. Här är du garanterad att alla partiklar brinner upp så att ingen säng ligger uppe i skorstenen. Oslo kommun ger nu 3000 kr om du har en gammal ugn och vill byta till en ny brännare.

Förkortning

Försäkringsbolagen kräver att husägare ser till att röret är i gott skick.

- Pipe Fires omfattas normalt fullt av försäkringar, men där hyresvärden har utfört sitt arbete med en brandvägg eller ett rör som inte är korrekt, kan detta få konsekvenser för betalning av ersättning, säger informationsdirektör Jack Frostad i If P & C.

ADVERT

Mest populära