All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hälsa

Många oroar sig för att leva för nära linjer, men hur farligt är det egentligen?

Elkänslighet och allergi mot trådlösa nätverk har nyligen lockat mycket medieuppmärksamhet. På bostadsmarknaden har folk länge skuggat bort från husen som ligger nära stora, synliga höghastighetslinjer.

- När något skapar osäkerhet väljer folk ofta att avstå från att köpa ett hus. Detta är särskilt märkbart när det är en köpare marknad, säger fastighetsmäklare Guttorm B. Olsen i Fastighetsmäklare 1 i Bekkestua i Bærum till Hus & Fastigheter.

farligt?

Hälsorisken i samband med att bo i elektriska och magnetiska fält är mycket kontroversiell. Naturvårdsverket visar på sina webbsidor studier som har visat ökad risk för bröstcancer och malign vuxencancer, samt risken att utveckla leukemi hos barn.

Statens strålskyddsmyndighet anser att forskning inte har kunnat utesluta sambandet mellan barnsleukemi och exponering i magnetfält kring högspänningssystem.

- Det finns många myter i samband med att bo nära en höghusort. En av anledningarna kan vara att forskningen inom området är både otillräcklig och ömtålig ", säger Gunnar Saxebøl, vd för Statens strålskyddsmyndighet.

Undersökningsvärde

Magnetfältets kraft runt kraftledningarna mäts i Tesla. Vid konstruktion av nya kraftledningar eller nya bostäder nära befintliga kraftledningar rekommenderas att parterna undersöker möjligheten att vidta åtgärder om bostäder ligger i ett magnetfält som är kraftfullare än 0,4 microTesla. Det beräknas att idag finns över 16 000 bostäder i områden med en fältnivå på 0, 4 microTesla eller mer.

ADVERT

Mest populära