All egendom: trädgård, kök, inredning >> Nya Och Användbara

Helt ny - vilar på några minuter!

Nu finns det inga gränser för vad som kan ses på kort tid - till och med helt nya objekt och ytor! Brynsløkkens maktmåler från moderna mästare har höga nivåer av järn, brons och koppar, och är så kallade reaktiva färger. Den lackerade ytan appliceras på en aktivatorspray, som börjar en oxidationsprocess i färgen, vilket i sin tur orsakar järn till rost, kopparjärn och bronsackumulering inom några minuter.

ADVERT

Mest populära