All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

Säljs som är

När en fastighet säljs som vill säga sälja början förnekas allt ansvar för fel - står fortfarande inte som köpare helt utan rättigheter. Om boende i betydligt sämre skick än du haft anledning att räkna med, säljaren har undanhållit viktig information eller gett dig felaktig information, har du fortfarande rätt att överklaga.

En fel uppstår när det finns en överensstämmelse mellan vad som har överenskommits och vad som har levererats. Här är det inte bara skrivet information som gäller. Information som du fått på displayen kan också ge en grund för ett felaktigt krav. Om boendet inte är det du hade grund att förvänta dig från köpeskillingen och villkoren annars, kan du också ha en sak. Allvarliga konstruktionsfel eller skador på en ny byggnad ska inte uppstå och kan i vissa fall betraktas som en defekt, medan skador på grund av slitage sällan godkänns. Om din 50-årige bor, måste du förvänta dig fler misstag än i ett nytt hem. Vad juridiskt betraktas som en brist måste beaktas i varje enskilt fall, men när ett hem säljs som det är (som) har felet korrigeras i enlighet med den rättspraxis ofta uppgår till mellan tre och fem procent av köpeskillingen.

Kom ihåg dock att när du köper ett hem ansvarar du för alla fel du har fått veta om eller borde visa. Var därför säker på att läsa alla dokument som följer med försäljningsuppgiften och fråga om det finns något du undrar om. Negativa villkor är ofta inslagna i vaga formuleringar och frekvensen kännetecknas ofta av mycket ämnes terminologi. Ser du saker på display som ser misstänkt ut, är det också viktigt att påpeka dessa, och om den information du får är avgörande för om du bud eller inte, bör du få det skriftligt.

Som köpare måste du undersöka fastigheten närmare om säljaren har begärt det. Om begäran inte följs måste du kunna försvara att du hade rimlig anledning att lämna. Säljaren är skyldig att lämna upplysningar och måste ge dig all information som han eller hon har på sig som kan ha konsekvenser för ditt köp. Till exempel, om huset har fuktskador, eller kanske problematiska grannar, har du rätt att veta om det. Retention av information behöver inte vara medveten. Insanity är ingen ursäkt. Kända säljare eller kända för felet kan vara tillräckliga för att försvara ett bristkrav från din sida. Kom ihåg, även om du har en skyldighet att utreda när du köper ett hem, föregår säljarens uppgiftsplikt ofta. Var sälja medveten om fel eller fel på fastigheten, men kan inte informera dem, han kan inte försvara att dessa var saker du borde upptäcka. Om säljaren har behållit information gäller kravet om väsentlighet inte.

FAKTA

När du köper ett hem, bör du alltid undersöka fastigheten och är personligen ansvarig för fel eller försummelser du visste eller borde ha vetat om när undertecknandet av kontraktet.

Kom ihåg att säljaren har en uppgiftsplikt och att det ofta går utöver undersökningsplikten.

Hemmet kan ha en defekt om det inte levereras som överenskommits i köpeavtalet eller annan muntlig eller skriftlig information från säljaren.

Är fastigheten säljs som är, bör eventuella brister vara material, eller det måste vara en fråga om fel eller undanhållit information.

Fastigheten ska ha den standard du har anledning att beräkna utifrån köpeskillingen och villkoren annars.

Utrustning som bifogas måste överensstämma med köpet. Se lista från den norska fastighetsföreningen i denna broschyr.

När du tar över fastigheten måste den rengöras och rengöras.

Mer information om köp och försäljning av bostäder finns på www. husägare. nej

Läs hela avyttringslagen på www. Lovdata. com


lagligheten tyder på att fastigheten säljs med disclaimer:

"Såld som är"

"befintligt skick"

"tar över som inspekterats"

"Utan ansvar för fel <999 >

ADVERT

Mest populära