All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Solfångare fungerar bättre än väntat

SINTEF och Solar Energy Association på uppdrag av bostads Bank gjorde en användarundersökning av sju solkraftverk i östra Norge.

De drar slutsatsen att privata solsystem fungerar bra.

- Växterna verkar fungera bättre än planerat, och producera mer energi än ägarna trodde på förhand, säger Janice Lappegard Hauge i SINTEF, som är en av de som ligger bakom studien.

Liksom solceller använder solfångare solens strålar. Skillnaden är att solcellerna producerar el, men solcellerna används för att värma vatten.

Vatten cirkulerar i systemet och värms direkt av solstrålning. Därifrån leds det genom rör i väggen och in i en hettank, som i sin tur fördelar vatten runt huset. Varmvattnet kan användas både som kranvatten och för att värma hemmet.

Läs också:

Solvattenpool

Värm upp poolen med vattenbaserade solfångare.

Du kan få stöd från Enova

Husägare kan ansöka Enova för ekonomiskt stöd till solfångare, men få människor utnyttjar möjligheten.

Bland de bostadsinitiativ som Enova stöder är solfångare överlägset minst populära.

I grannländerna Sverige och Danmark är solfångare mycket vanligare.

Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Building Research anser att utmaningen har varit för husägare att montera växterna själva. Det har varit några färdiga paket på marknaden. Men hon tror att det här kommer att förändras, eftersom många tillverkare nu har börjat sälja hela systemet där allt som behövs ingår.

En studie från SINTEFs byggforskning visar att solfångare producerar mer energi än vad ägarna till växterna hade förväntat sig. Foto: Enova

Enligt Enova hushåll som använder solenergi för båda centralvärmesystem och solfångare spara nästan 8000 per år i elkostnader.

- Om man väljer helt enkelt att installera solfångare för varmvatten, kan man fortfarande spara mellan två och tre hundra euro per år, säger marknadschef för bostäder i Enova, Anna Barnwell.

Priset för installation av ett komplett avloppssystem för kranvatten är cirka 30 000 kr och uppåt. Om du inte har ett vattenburet system i huset, kommer sådana kostnader att läggas till.

Enova beviljar 20 procent av de dokumenterade investeringskostnaderna upp till 10 000 kronor. Enova ger också stöd för konvertering från el eller olja till förnybar vattenburet värme.

Faktorer om solfångare

Det finns främst två typer av solkolare som är lämpliga för bostäder i Norge: Plansolfoljatorer och vakuumrör. Båda typerna av solfångare värmer direkt eller indirekt vatten som kan användas för uppvärmning av kranvatten eller hemuppvärmning.

Soluppsamlare är lämpliga för dig som:

  • Bor i ett hushåll som använder mycket varmt vatten.

  • Vill ha en miljövänlig källa till uppvärmning.

  • Planerar rehabilitering eller vill bygga en ny.

  • Ändra ändå vattenvärmaren.

  • Vill ha ett automatiskt värmesystem med lågt underhåll.

Noten "Succesfaktorer för ökad användning av solvärme" kan laddas ner från sintefboken. com

ADVERT

Mest populära