All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Smarta och energivänliga prefab

Småland villa ligger före myndighetskrav, och kan redan erbjuda färdiga som uppfyller de nya förutsättningarna (foto: producenter)

Nya riktlinjer från myndigheterna ger prefab tillverkare en tidsfrist på två år för att tillhandahålla bostäder anpassad till de nya energikraven. Det finns EU-direktiv som ligger till grund för förändringen, men varje land är fritt att anpassa de nya reglerna till geografi och klimatförhållanden.

Norge är berörda, går de nya krav på boendetäthet, och berör isolering i undergolv, tak och väggar samt kvaliteten av fönstren.

- Lyckligtvis uppfyller vårt hus redan dessa krav. Därför behöver vi inte projekta om våra hem i motsats till konkurrenter, säger Øystein Hjelseth i Myresjøhus AS.

- När vi vet att 40 procent av Norges energiförbrukning går genom fastigheten, de nya riktlinjerna leder till en kraftig minskning av elförbrukningen i hela landet. För varje husägare betyder det lägre kostnader. Titta på vår angränsande granne, de har faktiskt skärpts ytterligare. Ett hus ska ha en effektförbrukning som motsvarar antalet kvadratmeter som anges i antal kW. Denna förbrukning måste dokumenteras och testas varje år. Allt som gäller för uppvärmning måste mätas med egna mätare. Då kommer det att ha ett hus utrustat med tillräcklig isolering, betonar Hjelseth.

Inbyggd Fabrik

Nu är det inte bara den isolering som är speciell med Smålandsvillaen. Myresjøhus är husmakaren som har arbetat längst med modulära hus, i 80 år. Denna erfarenhet har tagit dem vidare till Smålandsvillaen. Hus byggs på fabriken och levereras till byggplatsen moduler 12 meter x 4, 20 med en höjd på 2, 70. Där är monterade ett jobb som försvinner under en dag.

- Det betyder att huset är helt torrt när det är färdigt i motsats till andra hus som har utsatts för regn och slam under byggprocessen.

Läs också:

10 av världens mest aktiva hundar

Letar du efter en aktiv hund? Då kanske en av dessa är något för dig.

Detta innebär ett bra hälsohus som fungerar bättre i samband med allergier och andningssjukdomar.

Det finns också flera specialiteter som kommer med en Smålands villa. Huset är utrustat med ett avancerat ventilationssystem där återanvänd luft används för att värma vattnet i kombination med en elektrisk värmepump, ett luft till vatten system. Om elpriserna skulle explodera skulle detta kunna ersättas med en oljetank, geotermisk anläggning eller pelletssköld.

- I kombination med 24 cm isolering vägg, 35 cm i kontroll, 30 cm i golv och 3-glasning enheter med ett U-värde på 1 och 0 blir en mycket lågenergihus. Dessutom visar dagens kapacitet att den som väljer en villa i Småland kan få ett nyckelfärdigt hus på plats några veckor efter det att byggnadsansökan har godkänts.Och inte minst är Smålandsvillaen ett billigt alternativ. Nyckelfärdiga kommer på 1, 1 mill, informerar Hjelseth.

De nya kraven isolering för nya byggnader

i inledningen till ett informationsblad från ministeriet för lokalt styre och regional utveckling säger:

Nya energikrav för nya byggnader är på plats från den 1 februari 2007. Dessa innebär en skärpning jämfört med den nuvarande kravet på ungefär 25 procent. Det här är en viktig miljö- och klimatpolitisk åtgärd, och det är också ekonomiskt lönsamt.

Med de nya energikraven kommer att resultera från det första året för att spara 400 miljoner 450 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 20.000 bostäder. Efter tio år är lika med årliga besparingar om Norge import av el i en normal eller energiproduktion i en genomsnittlig anläggning. Dessutom uppstår besparingarna när människor återisoleras och renoveras till befintligt byggmaterial.

Läs också:

När får du en dokumentavgift?

Staten kommer att ha pengar vid varje hörn, även när man köper ett hem. Men det finns vissa undantag.

Energianvändningen i byggnader står för betydande CO2-utsläpp enligt Low Emission kommissionens rapport från hösten 2006. Minskad energianvändning bidrar med andra ord uppfyllandet av Norges åtaganden enligt Kyotoprotokollet. För att ge den tid som byggbranschen att anpassa sig, det är en övergångsperiod på två år där de gamla och nya krav gäller sida vid sida.

Information om Smålands villa finns på www. Myresjöhus. com

ADVERT

Mest populära