All egendom: trädgård, kök, inredning >> Husdjur

Liten kontroll skadedjur företag

Toini Nordgård driver två daghem i Kristiansand. Våren 2011 upptäckte personalen maur som krypade på golvet.

- Som ledare i två daghem som är nära knutna till varandra kände jag mig ett moraliskt ansvar att omedelbart ta itu med något sådant. Jag hade just läst om farao i hus och hem och jag var rädd för att myrorna skulle kunna vara av den här typen. Därför kontaktade vi norska skadedjurskontrollen för en bedömning, säger hon.

jag rädd att jag skulle låta word of mouth skadedyrbekjemperen genom att säga att jag trodde att jag hade sådana myror, när hon kom på inspektion kunde hon genast konstatera att jag hade faraomyra. Hon erbjöd sig att omedelbart genomföra utrotning. Jag aktiverade detta när hon självklart gav mig ett bra pris på jobbet eftersom det var via bekanta.

Efter att ha fått veta att faraoomen sprider sig lätt, fruktade Nordgård att detta skulle kunna spridas hem till barnen i barnkammaren.

- Vi har totalt 24 barn i två förskolor och jag skickade genast ut ett brev till föräldrarna för att informera dem om problemet och att vi snabbt införda åtgärder. Det kände sig obekväma att sprida rädsla bland föräldrarna, men jag tyckte att det var det enda som var rätt, säger hon.

Anne-Marte Squeeze har barn i båda förskolor och kände obehag över att höra att chanserna var höga att de skulle få myror.

- Även om vi var övertygade om att förskolan skulle lösa problemet, var det en rädsla för att du skulle få jungfrun hemma. Det var att vi skakade kläder, väskor och skor extra bra varje gång vi var hemma. Vi fick också checka matpaketet. Det var tydligt en stressig situation, säger hon.

Mycket sällsynt

Men var det verkligen en faraoöverlevare i Nordgårds dagis? När kampen fortsatte märkte Norgård och de anställda inga resultat. Inga myror gav det gift som lagts ut och de fortsatte att krypa runt. Efter upprepade förfrågningar till företaget och vad Nordgard tror är mer vilse sänder hon fyra prover till National Institute of Public Health (FHI), som upptäcker att myran i fråga inte faraomyra, men bruna jorden myror.

- Jag är mycket säker i mitt fall att detta var en faraour. Jag har bred och lång erfarenhet i branschen och är i inget tvivel om att jag har rätt, säger Hilde Aukland på norska Pest Control, som utförde arbetet.

- Tillsammans med kunden såg vi mauren och vi kom överens om att det var de nämnda arterna och att vi skulle börja slåss omedelbart. De inlämnade proven kan väl ha varit brunjord, men då har de lämnat in felaktiga kopior. Vi hade egna kopior på myran, men tyvärr har de gått vilse i samband med utbyte av en bil, fortsätter Aukland.

Preben Ottesen, som är chef för avdelningen för skadedjur av folkhälsa, sade att det inte bör finnas några tvivel när man observerar faraomyra.

- För en professionell utrotar det aldrig kommer att finnas någon tvekan om skillnaden mellan bruna jord myror och faraomyra. De är så olika att du omedelbart ser skillnaden. Jag kan inte kommentera detaljerna i ett sådant fall, men skillnaden mellan de två typerna spelar ingen roll, säger han.

Pharma-perioden i sig är mycket sällsynt. År 2011 rapporterades endast 29 fall över hela landet. Johan Mattson i pest avdelning Mycoteam skulle helt klart gått en extra runda om han trodde att han såg faromaur i en plantskola.

- I ett typiskt hus eller i en plantskola kommer i nästan samtliga fall kretsar kring svarta eller bruna jorden myror. En dagis kommer inte att vara en vanlig plats där pharaom kommer att ligga. På ett sjukhus är det vanligare, säger han.

Mycoteam kontrollerar inte skadedjursbekämpning själv, men ger rådgivning där det behövs. Varken Ottesen eller Mattson vill kommentera den ifrågavarande konflikten, men uttrycker sig generellt.

Två veckors kurs

Många länder, som Danmark, har ingen kontroll över vem som kan ringa skadedjur. För att bli skadedjursbekämpare i Norge måste du gå igenom en två veckors kurs som anordnades av Institute of Public Health förutom utbildning i ett skadedjur företag.

- Det system vi har i Norge är bra, men jämfört med Tyskland blir vi lätta. I Tyskland är det nästan en personlig yrkesutbildning för att bli skadedjursbekämpning. Med tyskarnas stark röst i EU och med tanke på att skadedjur är ett problem över nationsgränserna antar att reglerna för skadedjursbekämpning kommer att vara mycket striktare inom EU och EES med tiden, säger Ottesen.

- Jag skulle inte säga att det finns tillräckligt strikta krav i Norge, men vi är åtminstone i viss utsträckning. Det största problemet i samband med detta är ofta otillräcklig utbildning i företagen. När allt kommer omkring är kompetensen alltid en utmaning, säger Mattson.

- Ofta är vi i Mycoteam ute efter att hitta alternativa lösningar istället för att använda, till exempel besprutning gift. Pharaoma är verkligen ett undantag. Denna art måste bekämpas. Gift är vanligtvis bara en symtombehandling. Orsaken är mycket vanligare i exempelvis skador på skador. Om du korrigerar dessa kommer du att bli av med skadedomen. Presenten själv är bara som att ta smärtstillande medel mot en trasig arm. Du får mindre smärta, men din arm är trasig, fortsätter Mattson.

Lagstadgad utrota

2007 Folkehelseinstituttet frivillig registrering och rapportering av skadedjur. Detta gjordes för att ge statistik om vilka skadedjur som finns i Norge och i vilken utsträckning.

- Vi tror att detta har varit en framgång. Genom att ange statistik och data om vilka åtgärder som har vidtagits kan vi följa de enskilda arterna. Tyvärr ingen registrering sorterade geografiskt, men vi har ännu en tydlig bild av var de olika arterna finns och inte, säger Ottesen.

Mycoteam är positiv för registrering, men anser att det inte är nödvändigt att kvaliteten på arbetet utförs där ute.

- Jag hörde en historia från Hamar där en skattskyldig sätter ner priset på ett hus med hundratusentals dollar eftersom han trodde att han hade bevisat sitt hus. Eftersom det inte finns någon husbukk i denna region förstörde denna trasiga fel. I sådana fall skulle en mer noggrann registrering och tillgång till data hjälpa till. Professionella exterminatorer borde emellertid inte behöva en sådan sak, för det borde inte vara ett problem att undersöka vilken typ av skadedjur det handlar om, säger Mattson.

Enligt förordningen om bekämpning av skadedjur står det att du är skyldig att som användare eller ägare av en bostad vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga skadedjur.

Dessutom är ägaren eller användaren av en bostad också skyldig att vidta åtgärder för utrotning av skadedjur när förekomsten av skadedjur och tillstånd indikerar detta. Brott mot bestämmelserna kan straffas med böter eller fängelse i upp till 3 månader. Samarbetet straffas på samma sätt. Statens folkhälsoinstitut definierar skadedjur som alla djur som kan orsaka hälsorisker eller som kan orsaka materiella skador.

- Skulle det vara lagstadgat att anmäla skadedjur av skadedjur till Folkhälsoinstitutet när det enligt lag krävs att utrotas?

- Om det är lagligt obligatoriskt att rapportera, behöver det ändras. Jag vet inte hur villig myndigheterna ska prioritera ett sådant fall när det inte anses nödvändigt. Systemet har nu följts upp av de största företagen runt om i landet. Personligen tycker jag att rapporteringen som görs är tillräckligt bra för att ge oss en bra genomsnittlig bild av situationen i Norge, säger Ottesen.

- Det är också viktigt att notera hur allmänt denna lag verkligen är, eftersom det står "när omständigheterna indikerar detta". Då blir det ett bedömningsfall, men vi vill att alla skadedjur ska bekämpas, säger Ottesen.

Utkast till industrin

Idag finns knappt 70 företag som skadar skadedjur, enligt folkhälsan. Detta antal varierar ofta eftersom det är en bransch i stor utsträckning.

- I allmänhet finns det fyra till sex stora aktörer på nationell nivå. Bakom dessa är en ganska lång svans av medelstora och små företag. Ofta försöker individer att starta för sig själva, ha varit i större företag. Många av dessa företag kommer och går så fort som du och jag byter skjortan, säger Preben Ottesen i fhi.

- Vi delar mellan 30 och 60 nya personer varje år. De får sedan ett 10 års certifikat att de är berättigade att slåss. Nu i år kommer vi att ha om 150 stycken för att förnya sitt bevis. Det här är människor från många olika branscher med olika bakgrund. Inte alla utövar skadedjur hela tiden ", sa Ottesen.

För Toini Nordgård i Kristiansand är situationen för tillfället låst. Hon vägrar att betala den slutliga räkningen och företaget har skickat fallet för inkasso.

- Jag känner mig lurad, så jag tänker inte betala resten av detta lagförslag. I det här fallet kommer vi att komma igenom rättssystemet på ett eller annat sätt, säger hon.

- Vi anser att detta är ett fall där vi inte kunde ha gjort mycket annorlunda, och tror att vi har rätt att få betalt utestående pengar. Eftersom situationen är nu inte kan lösa annat sätt än genom förlikning, säger Hilde Aukland i norsk skadedjursbekämpning.

ADVERT

Mest populära