All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Slarv och bygg fel största orsaken till skada

->

Över 10 procent av de beräknade skadekostnader var relaterade till husen byggda under de senaste två åren, säger Støbakk på norska Evaluation Association.

Detta är en undersökning som utförs av Skatteförbundet (NTF).

Undersökningen är baserad på insamlade uppgifter från nära 600 fordringar från skattebetalare över hela landet, som genomfördes i oktober.

- Materialet visar att den totala mängden av skada till följd av sådana bygg fel är vid ca 13 miljarder årligen, säger VD Arne M. Støbakk i NTF.

Nästan tredjedel av de beräknade kostnaderna i samband med de detekterade felen, huset listas mellan 1965 och 1985, som enligt Bedömning industrin var en särskilt svag period i termer av strukturell utföringsform.

Även i nya byggnader

- Samtidigt ser vi att en stor skada uppstår i nya byggnader. Mer än 10 procent av de beräknade skadekostnaderna var knutna till bostäder som noterats de senaste två åren, säger Støbakk. Han tror att resultaten visar att kvalitetskontrollen är otillräcklig för att säkerställa bra hantverk.

- Vi behöver arrangemang som säkerställer extern kontroll av byggnader vid inmatning och obligatoriska rapporter om att byggnader ska säljas, säger Støbakk. Skatteförbundet anser att det vore bäst att införa ett standardiserat sätt att dokumentera tillståndet, både för kommersiella byggnader och bostäder.

Rapport Obligatorisk

- Vi tycker att det borde vara obligatoriskt för att erhålla ett hölje försäljningsrapport när en fastighet är tillgänglig för försäljning, med mer omfattande dokumentation än i en vanlig biljett. Ett sådant system kan enkelt göras tillämpligt även för alla nya bostäder, säger Støbakk. På så sätt menar NTF att ägaren skulle kunna känna mycket säkrare än det är i dag, eftersom fel och brister i en mycket högre grad skulle avslöjas före övertagandet.

- De resultat vi har gjort är i överensstämmelse med tidigare undersökningar, bland annat under SINTEF Byggforsks regi. Men skattebetalarnas rapporter är den viktigaste källan till denna typ av information. Därför planerar vi fler egna undersökningar, säger Arne M. Støbakk, NTF.

ADVERT

Mest populära