All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Sex bra dräneringstrådar

->

Isolering: Styrofoampaneler minskar risken för fukt och kondens.

* Korrekt installerade dräneringsrör och väldränkningsmassor runt grundväggen är bra skydd mot fuktskador.

* Avloppsvattnet ska matas in i ett separat rörsystem via dräneringsrören och avloppsrören parallellt med avloppsrören. Tankarna matas i en tät linje till dräneringsskummet.

* Borrpipens övre del ska vara 20 cm lägre än bottenvåningen. Beräkna en nedgång på minst 5 cm per 10 meter. Runda rören minst 10 cm finches.

* Fäst kamplaster eller isoleringsplattor på utsidan av väggen innan de fylls på igen.

* Använd filtrering av nonwoven för att skilja valpen runt avloppsrören från de andra markmassorna. Lägg i ovävda tyg längs gräskanten.

* Vik gruset uppåt för det bästa dräneringsskiktet längs väggen. Upprepa med lokala massor. För de senaste 20 centimeterna kan du lägga fiberduken mot väggen och fylla marken om du vill plantera längs husets vägg.

ADVERT

Mest populära