All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

Ska doppappret hänga eller in?

Vissa hängande rullen så att papperet hänger in i väggen, medan vissa föredrar att ha pappers överhäng.

Diskussionen om hur rullen ska hänga är ett klassiskt säker, precis som det finns meningsskiljaktigheter om vilken väg Besticken ska i diskmaskinen.

Nu har de ursprungliga patenten hämtats och svaren är ganska tydliga.

Förbereda trodde bakom

Det var Seth Wheeler i New York som tog patent på toaletten roll 1891.

Han beskrev sig själv i patentansökan toalett roll som en rulle med omslagspapper med perforeringar i början och slutet av varje ark, så Delarna var lätta att dra ihop, enligt Huffington Post.

124 år efter det att fortfarande debatt vilken väg som är rätt, men Wheelers egen patent ger ett tydligt svar:

sprids på sociala medier

Det var författaren Owen Williams som tog nyfikenhet till en ny nivå genom att hämta vidarebefordra de gamla patenten.

Twitter Posten var snabbt plockas upp och spridas över hela världen, så det är självklart att en sådan trivial fråga att detta verkligen är inblandad.

Och om du fortfarande undrar vad som är rätt; Dörren måste hänga med papperet vänd ut ur väggen.

ADVERT

Mest populära