All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Strängare energikraven för nya bostäder

I husen Hilde Bergum och Grounds Myhre finns några av de krav som kommer att ställas för nya hus i 2, 5 år som redan uppfyllts.

-> Som ett resultat har regeringen antagit nya energibehov för nya byggnader från och med 1 februari 2007. Det innebär en skärpning i förhållande till nuvarande krav på cirka 25 procent. När de nya reglerna har införts anser regeringen att det kan spara 400-450 miljoner kilowatttimmar, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen på cirka 20 000 bostäder.

Efter tio år antas det att det kommer att ge en årlig besparing som motsvarar det norge som importeras från makten under ett normalt år eller energiproduktionen av ett genomsnittligt gasverk.

Bättre isolering

En av kraven för byggindustrin är att förbättra isoleringen i golv, väggar och tak på nya hus. Idag är 15-20 centimeter isolering byggd i ytterväggen, medan de nya kraven kan innebära 25 centimeter isolering. För att få en korrekt lista över husen måste all energi beräknas med hjälp av lämpliga beräkningsverktyg. Bostäderna kommer också att vara närmare, men med ett gott inomhusklimat.

Det kommer att finnas krav på ventilationssystem med värmeåtervinning, så att du kan använda energin i alla avluftade luftar. Att förhindra att husen endast har värmare för uppvärmning infördes också kräver att sådana hus måste installeras spis, pellet eller annan värmekälla som inte använder el eller fossila bränslen (olja / gas).

Byggnadsingenjör i Wari-huset, Øystein Aslaksen, anser att den största utmaningen för byggbranschen är att bygga husen med rätt densitet.

- Vi måste köpa godkänd mätutrustning så att vi kan mäta och dokumentera densiteten.

Det rekommenderas att mätningar görs två gånger under byggprocessen - när huset är färdigt ute och när huset är helt färdigt.

Läs också:

Lägg tvättstället i tvättmaskinen!

Electrolux lanserar nu marknadens enda tvättmaskiner och torktumlare i den nya "Inspiration Series", som är Woolmark Gold Certified. Textilier som ...

Den första mätningen tas medan man fortfarande har möjlighet att göra huset närmare om det inte uppfyller kraven. För byggbranschen ska kunna anpassa sig till följa de nya reglerna, kommer det att finnas en period av 2, 5 år övergång, men redan inom kort kommer vi att gå till inköp av mätutrustning, så att vi blir vana vid att använda det innan reglerna träder i kraft , säger Øystein Aslaksen.

Halvdelen av värmeförlusten i bostäder sker genom fönstren. Dagens fönster har därför inte tillräcklig isoleringskapacitet i förhållande till de skärpta kraven. Som ett resultat är tillverkare på väg att utveckla nya lösningar som ger bättre och närmare fönster.

Stöd

För att stärka byggbranschens kunskap och förmåga att bygga bra och energieffektiva byggnader har regeringen satt upp sju miljoner kronor. Medan fyra miljoner av dessa kommer att förbättra kompetensen inom branschen genom kursaktiviteter och vägledning, kommer återstående belopp att gå till Windows-industrin och deras utvecklingsarbete med bättre fönster.

Enligt regeringen bör nya byggnader vara så bra som möjligt inom acceptabla gränser. När det gäller bostadsinköp är priset på energibesparingar utöver bostaden men på längre sikt menade åtgärderna att vara lönsamma för konsumenterna.

För ett litet hus på 150 kvadratmeter kommer nödvändiga ytterligare investeringar för energibesparingar att uppgå till cirka 70 - 75 000 kronor. Kommunal- och regionaldepartementet har genomfört ekonomiska analyser som visar att de extra kostnaderna för de föreslagna energimåtgärderna överstiger de besparingar de ger på elräkningen.

Deras slutsats är att byggnad med bättre energikvalitet kommer att löna sig redan från det första året.

Läs också:

Låt inte elden gå tillbaka!

Snabb och regelbunden rengöring kan spara dig tät dränering i både badrum och kök. Här får du tips om förebyggande - och lösning när det är första ...

- Efter mina beräkningar ifrågasätter jag det pris som myndigheterna föreslår som en extra kostnad för ett vanligt hem. Jag tror att priset är för lågt, men jag vill inte få exakta siffror, säger Øystein Aslaksen.

Ett bra exempel På Toraldåsen i Grimstad bor Hilde Bergum och grunder Myhre. Huset byggdes av Wari hus 2005. Under huset finns ett antal energibesparande åtgärder som uppfyller några av kraven som ska ställas in i 2, 5 år.

- När vi byggde hus fokuserade vi på att få alla tekniska installationer som skulle vara svåra att införa senare. På golven har vi vattenburen värme, som reglerar sig själv. Vi kan också ställa in det så att temperaturen sänks per dag eller över längre perioder, till exempel under semestern.

Vi har också ett balanserat ventilationssystem som tar hand om energin i huset, säger Jord Myhre. På den södra sidan av huset finns stora fönster med utsikt över Grimstad och havet. För att möta de nya energikraven kommer sådana fönster att vara en utmaning att ha i nya hem.

- När de nya kraven på energibehov ska följas kommer sådana stora fönster att vara en utmaning. Emellertid kan värmen som matas genom fönstren med hjälp av solljuset vara signifikant och hänsyn tas till fönstrets riktning. Till dess att reglerna träder i kraft, kommer det också att fungera för att förbättra fönstren, säger Øystein Aslaksen.

Källa: Pressmeddelande nr: 7/2007

Läs också:

Innan du köper projektor

Tänk på detta innan du köper projektor

ADVERT

Mest populära