All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Mer väljer pellets

->

Flera sökande ansöker om Enova-stöd för inköp av pellets. Här kan du se Jostedal 1 från Bionordic.

Enova administrerar återigen ett bidragssystem för energibesparande åtgärder. År 2003 godkändes cirka 20 000 fall för betalning. Av dessa gick 92,1% till värmepumpen och endast 6,2% för pelletskamin. Strömhantering stod för minst 1. 7%

Stödordningen 2006 har inte slutförts och är fortfarande öppen för nya sökande. Det är därför inte möjligt att säga vad siffrorna kommer att vara för detta system. Ändå Sverre Inge Heimdal, särskild rådgivare på Enova att se en tydlig förändring från 2003.

Av de 19 859 ansökningar har hittills kommit in, har 4422 godkänts och bidrag betalas och 30% av de godkända åtgärderna har varit för pelletsugnar.

- Antalet betalningar är något över 2003, men genomförandegraden för dem som ansöker om bidrag till pelletskaminen är över 50%. Det är en fördubbling 2003, och anledningen är att människor nu har mer kunskap om vad en pelletskamin är, säger Heimdal.

Återstående utbetalningar fördelas på 10% som har installerat värmebehandlingssystem och 60% har valt värmepump.

ADVERT

Mest populära