All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Tjänsten häfte bad

Norwegian Association of VVS - VVS (NRL) har utformat en förlängd mall för att dokumentera bad historia, kallad DDV-instruktion. Förkortningen står för dokumentation, drift och underhåll. Instruktionen fungerar på samma sätt som ett servicehäfte fungerar för en bil. Det beskriver vilket arbete som görs, vilka produkter som installeras och hur man underhåller installationerna på ett korrekt sätt.

Uppmuntrar användare

- Vi uppmuntrar användare att begära sådan dokumentation och låta dem följa återförsäljningen för vidareförsäljning. DDV-dokumentet är avsett att ge korrekt dokumentation av hur arbetet görs och vilka produkter som används i ett bad. Planerings- och bygglagen från 2010 infördes som ett led i arbetet med att minska ett stort antal konstruktionsfel och allt större vattenskador. Kravet på slutdokumentation innebär att våt renoverats av de nya reglerna kommer att överlämnas med dokumentation som visar att arbetet utförs i enlighet med lagstadgade krav, säger kommunikationschef Tirill Ilebekk Hansen NRL.

Säkrare bostadshandel

I dagens bostadsomsättning finns en hög konfliktnivå. Siffror från försäkringsbolagen visar att så många som en av fyra bostadsförsäljningar slutar med oenighet. Förra året fick konsumentrådet nästan 3000 förfrågningar om köp och försäljning av bostäder. En stor majoritet av de klagomål om badrummet som är i sämre skick än väntat, läckor och fuktskador

- Med rätt dokumentation om hur badrummet byggs och vilka produkter som används, får du ett värde dokumentation som ger dig förtroende i det dagliga livet. Det här är lika viktigt för dig som hemförsäljare och som hemköpare, säger Hansen.
Finn Tveter, VD för norska Fastighetsmäklare (NEF), tycker att det är positivt att husägare blir mer medvetna om att dokumentera arbete som utförs i hemmet.

- Otillräcklig eller dålig dokumentation kan verka ogiltig. Att kunna presentera ett DDV-dokument kan visa sig vara tungt i en försäljningssituation eller i ett försäkringsfall, säger han.

- Att förbereda en DDV-instruktion är en naturlig del av en riktig rörmokares jobb, och bara begära rörmokaren att få ett jobb efter arbetet.

Om du vill veta mer om vad DDV-dokumentation betyder och vad dokumentet ska innehålla, vänligen följ den här länken.

Detta kommer att vara en DDV-instruktioner omfattar:

Dokumentation

Detta avsnitt av dokumentet innehåller uppräkning av den utrustning, är rör och komponenter som tillhandahålls och där dessa är monterade. Produktkvaliteten ska också dokumenteras så att produkterna är anpassade till norska eller nordiska förhållanden.

Drift:

Driftsdelen av dokumentet är på många sätt en bruksanvisning. Här sammanfattas hur anläggningen startas och används, och det kan innehålla information om vad man ska göra om en skada eller läckage plötsligt uppstår.

Underhåll:

Under denna rubrik hittar du information om hur och hur ofta anläggningen behöver bibehållas. Det kan till exempel vara information om hur man stänger av och vattendrag och rekommendationer för när komponenter ska bytas ut och ersättas.

ADVERT

Mest populära