All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Se bilagan före och efter

Det finns många olika norska bilagor att välja mellan.

Dessutom kan du köpa moderna och traditionella bilagemodeller från Sverige. Och du får inte avgift.

På Kråkerøy, inte långt ifrån Fredrikstad, bestämde kabinägarna sig för en annan variant. Här var utbyggnaden dum och kunde inte användas.

Småbarnsfamiljen beslutade att ersätta den med en modern bilaga, och arkitekt Mari Smørgrav från Tuvalu Architects kontaktades.

- Denna uppgift var i princip inte så omfattande. Utkanten bör ersättas av en innovativ bilaga, förklarar arkitekt Mari Smørgrav till Hytteliv.

Spridd vinkel

Storleken uppskattades till 12-15 kvadratmeter.

Behovet av utrymme var viktigt.

BLE REVET: Förorten ersattes av en nyskapande bilaga. Storleken uppskattades till 12-15 kvadratmeter. Foto: PHOTO: Bjørn Inge Karlsen HM Foto

Samtidigt var det önskan att annexet skulle anpassas till omgivningen och huvudhytten och dessutom bidra till att skapa en naturlig uteplats.

- Målet har varit enkla, smarta lösningar, helst också för att skapa miljövänliga åtgärder, förklarar Smørgrav.

Bilagan är byggd med en så kallad bruten vinkel. Knuten hjälper till att definiera sängarna i varje ände och skapa större utrymmen i mitten.

Naturligt uteplatsområde

FOTO VINKEL: Bilagan är byggd med en bruten vinkel, som hjälper till att definiera sängarna i varje ände av varandra, vilket ger större utrymmen i mitten. Foto: PHOTO: Privat

Utomhus hjälper till att definiera uteplatsen söderut vid sidan av huvudhytten och skyddet mot norr.

Bägge väggar och tak var klädda med Kebony i tall.

För det mesta kan den enda förändringen känns över tiden den grå patina som trädet blir när det utsätts för sol och regn.

Kebony är underhållsfri och varar 7-9 gånger med normal furu.

Detta fungerar som en woof eller ett skal, där den vita ingången har klippts.

Ej färdig

Ingången är målad vit och förstärker det arkitektoniska "skaluttrycket". Insidan är det inte gjort.

INTEGRERAD TAKRENNE: Takräcken är inbyggda och är integrerade i väggen med utskjutande front mot sluttande terräng. Foto: PHOTO: Bjørn Inge Karlsen

Men på ritningarna planeras en något bred säng, plus en våningssäng.

Här vill de klä upp tallmurarna behandlade med Osmo vit inredning. Den ger en genomskinlig vit yta och motverkar furans gulning. Fönstren har ett minimum av fittings för att förhindra störning av för mycket av fasaden.

Egen blogg

Arkitekt Mari Smørgrav skapade en separat bilagablogg när byggprocessen startade, tuvabulous. com.

Hur man bygger

SNABBGÅENDE: Ariel Mari Butter Diggers i Tuvalu Architects börjar se resultat.Exteriör är bifogad nu snart färdig, men trappan framför ingången saknas. Foto: Foto: Björn Inge Karlsen

inte färdig Bilagan är inte färdig, men du kan följa processen vidare arkitektonisk blogg: tuvabulous. com. Foto: Foto: Björn Inge Karlsen

Kontrollera om åtgärden är faktiskt ansökan krävs eller om det är undantagna bygglov. Kontrollera om du kan ansöka som en promotor eller om det finns ett krav för ansvarig sökande / ansvarig företag.

Beställningsplan, föreskriftsplan och föreskrifter i kommunen. Lista över grannar att bli underrättad följer med kartan. Observera att detta inte är gratis.

Kontrollera att de planerade åtgärderna överensstämmer med de lagstadgade och lagstadgade kraven. Regleringsbestämmelser kan till exempel säg något om hur mycket du får bygga eller hur mycket av marken som kan utnyttjas.

Konstruktionsansökan kan göras i ett steg; Ansökan om tillstånd för åtgärd, eller genom två steg ramtillstånd och sedan idrifttagningstillstånd. Skicka ut grannmeddelanden med dokumentation som beskriver åtgärden. Tidsfrist för överklagande är två veckor. Om du inte hört något efter det att tidsfristen har löpt ut, kan ansökan skickas till kommunen.

Behandling för att bygga projekt i kommunen beror på vilken typ av ansökan har det förekommit klagomål från grannar eller om det söks med undantag. Det vanliga är tre veckor för mindre enkla åtgärder utan dispensationer och klagomål. Vidare måste både befintliga och nya ritningar lämnas till kommunen. För nya byggnader visar planen befintlig mark och byggnader.

Vänligen skicka en anteckning som förklarar åtgärden. Med några undantag måste alla ansökningar avslutas med ett slutligt intyg. En ansökan om slutligt intyg skickas till kommunen efter det att arbetet slutförts. Behandlingstiden är tre veckor.

Källa: Arkitekt Mari Smørgrav

Detta bör ingå i ett program

Projektets karaktär och syfte

storlek, antalet operativa enheter och utnyttjandegraden

Förtydligande i förhållande till planeringen grunden

Form, plats, parkeringslösningar, uteplatser, visuell layout

Säkerhet mot fara

förhållande till utvalda miljöer

Säkerhet godkänd väg, vatten och avfallslösning

behovet av och eventuellt ansökan om dispens

Förtydligande av förhållandet med grannarna.

Läs också:

Ny uteplats 10 000

Stort intresse för "dåliga" stuga till 790. 000

För att se en mosefri gräsmatta

Se strålande sommar hus 12 kvadratmeter < 999>

ADVERT

Mest populära