All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Säkra ditt hem!

Endast de som har haft ett inbrott vet vad det betyder för irritation och osäkerhet. Det smartaste är att se till innan någonting händer så att du inte låter denna erfarenhet gå. Se ditt hem med tjuvens ögon. Var är det lätt att komma in? Leta efter FG-märket när du väljer lås.

Dörrdörr

Ett bra dörrlås är det bästa skyddet mot inbrottstest. Har du ett extra lås, gör det svårare för tjuven. Han måste då dra eller bryta dörren på två punkter. Det är lätt att komma ut ur ditt hem med tjuvar om du inte är bra på

Windows

Windows är sårbara eftersom de är lätt att penetrera. Om tjuven bryter eller bryter vägen, kan han lägga in handen och öppna fönstret. Om du fäster ett fönsterlås, måste tjuven ta bort allt glas innan han kan komma in. Detta leder till mer problem och större möjligheter att upptäckas. Tjuven tycker om att krossa krossat glas, speciellt när han ska gå ut med tjuvarna.

Källarfönster

De färsta tjuvarna har problem med källarfönster. Glaset är trasigt och fönstret kan öppnas med vridningen på insidan. Placeringen av källarfönstren gör att tjuven ofta arbetar ostörda. Ett fönsterlås kommer därför att vara en bra säkring.

Anti-fouling fittings

Felsäker utrustning säkerställer frisk luft utan risk för oinvigade gäster. Säkringshållare består av en kraftig ram och rambeslag, som kan manövreras inifrån. Fönstret eller dörren kan tryckas för luftning. Säkringskonsolen monteras på ramen och förborras med 2 mm borr. Först använder standardskruvar (inte enkelriktade skruvar, som inte kan skruvas ut igen) och montera fästet så att den går fritt genom hålet i den yttre tröskeln. För att se till att ramen måste stängas nära ramen. Lämna aldrig huset utan att stänga fönster och låsa dörren.

FC-godkännande - vad och varför?

Försäkringsbolagets godkännande kommitté (FG) har utarbetat kraven på lås som kan tilldelas FG-godkännande. Ett hus med FG-lås verkar vara mycket avskräckande för tjuvar, som vet att de har problem med att komma in. Därför ger många försäkringsbolag rabatt på försäkringspremien när bostaden har FG-godkänd låsning.

ADVERT

Mest populära