All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Spara tips - spara pengar nu att räntorna på bolån är låg

Spara tips 1

- Vårt allmänna råd är att alla ska spara. Hur man sparar bäst beror på hur stor din ekonomi är och i vilken fas i livet du befinner dig i. Alla kan spara, och även mindre mängder bidrar regelbundet till en bättre ekonomi och öka medvetenheten om den egna ekonomin. Kom ihåg att det allmänna ränteläget är för närvarande lägre än Norges Bank anser att en normal nivå (6%), och att det är därför rimligt att planera för kommande förändringar på lång sikt, säger Jo Sivert Martinsen, Lilleström sparbank.

- Mitt bästa råd till de som befinner sig i etableringsfasen och till den etablerade är att återbetala på lån upp till 60%. Förskottsbetalning upp till 60% av värdet av fastigheten (eller mer).

─ Har du ansträngda ekonomi i den meningen att du har lite kapital och resultat knappt täcka kostnader, rekommenderar vi att du återbetala bostadslånet. Då kommer de nuvarande kostnaderna gradvis att minska, kapitalet ökar och du får mer rymliga finanser. Detsamma gäller om du har god likviditet idag men det blir obehagligt om skuldsatsen ska öka med 2 till 4 procentenheter. Då bör du också prioritera att betala av lånet. Återbetalning av lån är den mest lönsamma formen för riskfria besparingar - denna form av avkastning ger en avkastning som motsvarar lånefrekvensen.

- De flesta sparar besparingarna genom det nationella försäkringssystemet och arbetsgivaren är inte tillräcklig för att ge en bra pensionsålder. Långsiktiga kapitalbesparingar säkerställer framtida köpkraft, som kan användas för att öka pensionen eller för att realisera andra drömmar. En kombination av besparingar på konto och aktiefond, beroende på tidshorisont, tolerans för fluktuationer och mål. Om du är tolerant mot stora fluktuationer och långsiktiga horisonter, rekommenderas en större andel av fonder. Om du har liten tolerans för fluktuationer rekommenderas mindre aktier i aktiefonder. Fasta månatliga besparingar är dock enkla och förutsägbara, för de flesta påpekar Martinsen.

- Om du ska få bra styrning på din ekonomi bör du göra en budget. I startfasen kommer det att krävas en ansträngning från din sida, men du får betala för strejken när du ser hur smart det är för din ekonomi.

─ Innan återbetalning av lån, besparingar för bostäder eller pension, alltid se till att ha en liten besparing buffert för oförutsedda räkningar.

Det kan vara till tvättmaskinen som plötsligt spricker, bilen får en skada, en extra hög effekt räkning, ett oväntat besök till tandläkaren eller liknande, säger Jo Sivert Martinsen Lilleström sparbank.

Läs också:

Besparingar i svåra tider

Tunga tider trots - Norrmän sparar fortfarande pengar. Och de flesta lägger dem i banken.

S pare tips 2

─ De flesta sparar någonstans mellan 300 och 5000 per månad i banksparande och fonder.Minsta antal besparingar i vår fond är 300 kronor i månaden. Några sparar mycket mer än 5000 dollar per månad, säger Guri Kulset, kundrådgivare i Selbu Sparebank.

- Efter individuell behovsanalys, risk tolerans och konversation finner vi vilken sparprodukt som bäst passar den enskilda kunden och hur mycket belopp som kan sparas. Besparingar mot olika besparingsmål blir allt mer aktuella, till exempel. utöver pensionering, skolgång.

- Eftersom hypotekslån är mycket låg för närvarande finns det flera som nu väljer att spara den delen av beloppet som reduceras med lägre räntor. Den låga räntesatsen runt om i världen är en signal att världsekonomin har problem för tillfället. På sikt kommer räntorna därför att stiga som problemen minskar. Många tycker emellertid att deras likviditet har förbättrats än tidigare på grund av lägre räntor. Detta gör det möjligt att spara mer än tidigare för att höja en reserv eller en kapital mot ett besparingsmål.

- Just nu finns det många som väljer att spara i aktiefonder. Här kommer du över tiden att förvänta dig en lägsta räntesats som är tre procent högre än riskfri avkastning. Över tiden, vanligtvis efter ett årtionde, kan man förvänta sig högre räntor på investerat kapital investerat i fonder än på bankinlåning. Om du har ett långsiktigt perspektiv på aktiebesparingar, blir det ofta lönsamt än vanliga bankinlåning. Förlustprocenten är mindre ju längre du väljer att lämna pengarna i fonden.

Läs också:

Konverteringslån omvandling

Som tidigare diskuterats kan byggelånet betraktas som en "kredit" och inte som ett vanligt lån.

- För närvarande märker vi en ökad efterfrågan på sparande av eget kapital, mycket högre nu än vid samma tidpunkt i fjol, säger Guri Kulset.

- Vi erbjuder en mängd olika medel från Terra-koncernen och rekommenderar minst 5-10 års sparoptik för sparande i fonder, säger Kulset.

S Paretips 3

- Innan vi gör ett konkret sparande erbjuds vi kundens situation. Vi tittar på skuld, rikedom och ekonomisk situation då och då ", säger Anders Melleby i Askims sparbank.

- Efter behovskartläggningen går vi igenom kundens mål att spara, dvs spara för bostäder, bilar eller sparande vid pensionering. Den enskilda kundens kunskaper om finansiella instrument tillsammans med kundens riskvilja är viktiga faktorer för att hitta rätt sparande. Vi har delat våra sparprodukter i fem huvudkategorier: 1. Inlåningskonto. 2. Räntefond. 3. Aktiefond. 4. Kombinationsfond. 5. Enstaka aktier. Vilka produkter är lämpliga för den enskilda kunden kommer att vara individuella.

- Det finns ingen tvekan om att dagens räntesats har gjort människor bättre likviditet och mer bygger nu upp finansiella buffertar på kapitalräkenskaper. Det är dyrt att ha dålig likviditet, vilket innebär att du befinner dig i en bättre position att hantera oförutsedda utgifter.- På sparkonto kan du nu få en ränta på mellan 3 och 4%, beroende på hur mycket pengar som är inblandade och hur många år kapitalet är bunden. Unga husägare mellan 18-34 år kan spara genom BSU-systemet upp till 20 000 per år, totalt 150 000 kronor, varigenom de kan få 4 000 kronor i skatteavdrag per år. BSU-konto är ett mycket gynnsamt erbjudande som människor i denna målgrupp ska använda sig av, säger Melleby.

- Vi upplever att människor blir bättre än någonsin tidigare. Besparingar är en bra vana att vänja sig på Melleby.

Läs också:

Ska du binda renta?

Idag får du lån med fast ränta runt omkring sekelskiftet - borde du binda eller inte knyta renta?

Genrebesparings tips:

  • Kontrollera nivån på ränta och fondavgifter på besparingsprodukten.
  • Beslut om aktiefonden kan säljas snabbt. Kontrollera även om mer komplicerade besparingsprodukter kan säljas snabbt, så det är möjligt att frigöra kapital vid behov.
  • Undersök risken och tidshorisonten för besparingsprodukten.
  • Upp till två miljoner kronor på sparkonto garanteras att vara fri från bankens garantifond.
ADVERT

Mest populära