All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Spara energi i kabinen

->

Vi använder mer kraft vid stugan. Foto: Colourbox

Vi använder ännu mer kraft i kabinen. Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av elförbrukningen i hytter jämfört med bostäder.

Under perioden 1994-2001 ökade kraftförbrukningen i stugorna med 58 procent, medan förbrukningen inom bostadsområdet bara ökade med två procent.

- Vi ser att fler människor också använder sina hytter mer än tidigare. Det vill säga många idag har på ett sätt två hem: en i vardagen och en på helgerna. Detta ökar givetvis strömförbrukningen, förklarar ingenjör Kjell Kathy Gard, en av de främsta experterna på energianvändning i kabinen och fritidshus.

Kathy Gard påpekar också att dagens hyddor byggde också betydligt större än tidigare, och många kommer också att ha samma standard i stugan hem, allt detta bidrar också till högre elkostnader.

Gör enkla besparingsåtgärder sommaren Det går att göra mycket enkla medel under ett par dagar under din semester. Det första och viktigaste du kan göra är att minska hyttens behov av uppvärmning.

Isolering på vindar och rum med vattenledningar, tätningslister runt fönster, som ersätter gamla fönster och installation av utrustning för temperaturreglering, är effektiva åtgärder som är lättast att göra på sommaren.

Sådana åtgärder kan halvera kabinens energibehov. Först när de andra åtgärder vidtas, får du maximal valuta för att investera i alternativa värmekällor som pelletskaminer, värmepumpar och effektivare spisar.

Läs också:

Drippingskran - hur fixar jag det?

För att fixa en droppkran.

Sekvens för energieffektivitet:

  1. Tätning
  2. isolering
  3. Förbättring av fönstret
  4. Kontroll av temperaturen
  5. Mer energieffektiv utrustning
  6. Byte energi

ADVERT

Mest populära