All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Spara pengar genom att isolera taket

I en standardvilla är värmeförlusten genom taket på 15-20 procent, så det finns många argument för att isolera taket igen.

  • Strömförbrukningen kan sänkas, vilket är bra både för din personliga ekonomi och för miljön.
  • Huset får ett bättre värde när du aktiverar hemmet (obligatoriskt för försäljning).
  • Det är relativt enkelt och billigt att återisolera taket. Med tanke på hur mycket hus som byggdes på 50-, 60- och 70-talen när el och olja var billiga och isoleringen inte prioriterades högst, är det inte konstigt att marknaden för de olika isoleringsprodukterna är bra idag.

Men isolering av taket innebär också risker som leverantören inte alltid informerar.

- Det glöms ofta att alla hus är byggda med ett system för hur värme och ventilation fungerar. Byte av värme eller isolering ändrar husets lokaler. Det är lite som att gå in i en annan bil i en bil. Det kan vara bra, men du bör ta reda på vilka konsekvenser det leder till innan du börjar, säger vi i villabyggnadsekspert Peter Bratt.

I sitt arbete som byggnadsinspektör och skadespecialist har han sett exempel på den råa platsen inom taket, alla två till tre år efter det att efterisoleringen har attackerats av mikrobiell tillväxt, dvs formning. Tak och tak måste rengöras eller ersättas i värsta fall. Det kan snabbt kosta upp till en halv miljon.

Läs också:

Hur man gör dockor till barnen

Vill du ha ett roligt projekt som kommer att glädja barnen i åringar? Skapa ett överdådigt dockor!

Här är förberedelsen klar och du kan blåsa isoleringen. Foto: Isomax

- Vad händer när man isolerar mot taket är att mindre värme från husets nedre våningar når taket. Taket blir kallare och ökar därmed den relativa luftfuktigheten. Det betyder att du kan behöva minska ventilationen för att stänga av fuktig luft, säger Peter Bratt.

Se till att isoleringen inte blir förpackad när du injicerar lös eftersom det är den luft som isolerar. Foto: Isomax

Vårt milda klimat med fuktiga vintrar bidrar också till ökad risk för problem.

Det bästa sättet att kontrollera om du har problem med fukt är att gå upp till taket på en vinterdag och kontrollera om det finns kondens i taket. Om taket är torrt behöver du nog inte oroa dig.

Läs även:

Dölj värmepumpen

Bygg ett enda plywoodhus och göm det fula utanför värmepumpen.

Om du har bestämt dig för att isolera igen är det viktigt att du förstår hur huset fungerar.

  • Hur ser det ut under den ursprungliga isoleringen? Du kan behöva ta bort delar av den gamla isoleringen på vissa ställen för att klargöra det.
  • Finns det några ångspärr som gör att fukten inte vandrar upp till taket?
  • Vart är de stora värmena läckage idag? Genom att belysa lamporna på golvet nedan och gå upp till ett mörkt tak kan du se var ljusstrålarna tränger in, till exempel på väggen eller ventilationen.

För att återisolera vinden, väljer många husägare en variant av injektioner eller injektioner som rullas ut.

- Det är svårt att ge allmän råd om vilka material som är bäst när du vill isolera. Du har inte råd med telefonråd, men du måste se villkoren på platsen. Det beror på vilken typ av hus, värme, ventilation och typ av isolering du har idag, säger Peter Bratt och fortsätter:

- Det är viktigt att välja en entreprenör som tar ansvar för det hela. Isolering är bara en del. Vad du behöver är någon som kan erbjuda ett erbjudande om hur man får ett nytt hus efter isoleringen.

- Det vanligaste misstag du gör är att packa isoleringen för hårt. Isoleringsförmågan kan försvagas med upp till 40 procent om du packar den. Det är luften som isolerar, säger han.

Läs också:

Rengöring av silikonfogar

Silikonfogar blir snabba och smutsiga och kan vara svåra att rengöra. Men med dessa tips får du vita vittor igen.

Hur tjockt isoleringsskiktet beror beror på hur mycket isolering som existerar och hur coolt klimatet är där du bor, men det rekommenderas att rekommendera 30-50 centimeter.

Efter det efterisolerade taket finns olika metoder för att kontrollera fuktigheten. Viktigast, du tar regelbundna undersökningar på vinden, speciellt under den kalla årstiden.

- Du måste helt enkelt vara din egen husläkare, säger Peter Bratt.

Om du märker att allt inte är fallet, kan du behöva installera mekanisk hjälp i form av en avfuktare som automatiskt sätter på kylflänsen när fuktigheten blir för hög.

En annan säkerhetsåtgärd för ökad säkerhet är att tillhandahålla en trådlös larmfunktion som aktiveras när den relativa luftfuktigheten överskrids.

Innan du installerar isoleringen, kontrollera att ångspärren inte är skadad. Foto: Glava

Över isoleringen lägg spånskiva eller andra täta material som golv. Foto: Glava

Checklista för att isolera taket igen:

1. Kontrollera att takbalkarna är täta . Ångspärren som förhindrar fuktig luft från golvet under användning måste inte skadas. Överväg då att installera en mekanisk avgasfläkt för att skapa ett negativt tryck i huset.

2. Sträva efter att skapa negativt tryck i huset. Bränder med olja, trä eller pellets är ofta under tryck. Om värmekällorna ersätts med fjärrvärme eller värmepump, skapar det ofta ett övertryck och sedan trycks den fuktiga luften uppåt. Då kan det vara en idé att installera en mekanisk avgasfläkt för att skapa negativt tryck i huset.

3. Kontrollera ventilationen på vinden. Det ska finnas ventiler i varje mynt och ventilationsöppning längs takfoten. Men hur mycket ventilation att sträva efter är en vägning. Överdriven ventilation gör att temperaturen sjunker och den relativa luftfuktigheten ökar. För liten ventilation betyder att fuktig luft inte kan ventileras. Kontakta en specialist om du är osäker.

Viktigt:

  • Lägg till spånskivor eller andra täta material såsom golv efter isoleringen, är det bästa gemensam glattkantede tabellen som kommer att släppa drench om det inte finns någon ånga säker underifrån! !
  • Se till att öppningen från alla luftiga ärmar passerar raften. (Flotte är omkretsvägg där taket vilar på tröskeln) Vid tveksamhet huruvida det finns tillräcklig luftning (avluft) av spridaren, skapa en skorsten nära åsen och nära centrum i den längsgående riktningen och som når endast de nedre kant takstolarna. Detta behöver inte vara mekaniskt men isolerat så att det drar bra.
  • Kom ihåg att varje fall av all ytterligare isolering måste övervägas separat, vilket man vet från erfarenhet att hus som har fungerat i många år snabbt kan påverkas och utsättas för höga luftfuktighetsattacker.

Källa: Frank Berg, byggmästare / rådgivare

ADVERT

Mest populära