All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Spara pengar och miljö - när efter isolera taket

Klimat- och miljöutmaningar vi står inför gör det allt viktigare att bygga god kvalitet och koncentrera sig på regelbunden renovering av befintliga byggnader. Hållbar kvalitet i hem och byggda miljöer minskar miljöpåverkan och förbättrar livskvaliteten för kommande generationer.

Måste bytas ut

Efter ca 25 år är plana tak med folie eller asfaltbeläggningar mogna för ersättning. I många fall sker sådant utbyte utan att taket isoleras.

- En av anledningarna kan vara att byggnadens ägare har liten ekonomisk vinning av isolering, om elräkningen betalas av en hyresgäst. I vilket fall som helst, efter isolering allvarligt övervägas i samband med omstruktureringen av takmaterial, säger ledande forskare Peter Blom vid SINTEF.

Goda skäl

Det finns flera skäl till efter isolering, utöver de besparingar i uppvärmningskostnader:

• Det tar bort ojämnheter och uppnå bättre faller på taket med avfasade isolering

Se också:

Beautiful and underhållsfri

Kebony är ett vackert och underhållsfritt impregnerat trä som inte skadar miljön.

• Ökad komfort både sommar och vinter - mindre värme på sommaren

• uppgradering av taket för att skjuta

• Befintliga takläggning kan fungera som ångspärr i den reparerade taket

• Ökad konkurrensfördel vid försäljning

• Anpassning till framtida energikravet

isoleringen av tak upp till den nivå som krävs i enlighet med TEK, innebär att taket U-värde får inte ligga mer än 0, 15 av rummet innertemperatur 20 ° C. Detta kan exempelvis uppnås med en totalisoleringstjocklek på 250 mm.

Det är också möjligt att efter isolering innebär ett økni ng av taklist höjd att kommunen inte accepterar. Om den befintliga ansiktshöjden är över eller lika med 30 cm ökar inte sidans isolering med 150 mm höjden på huvudet.

Läs också:

Värme och energihantering i smarta

med värme och energihantering i smarta hem kan dra nytta av den senaste tekniken för att spara energi och pengar.

Efterbehandling och fastsättning av taklocket mot det låga paraplyet med tegelfärg.

illustrationer av Building Research serie 544. 204. Foto: SINTEF / SINTEF

bör fastställa nya krav

Det har i allmänhet varit lite fokus på energi rehabilitering av befintliga byggnader av myndigheterna. Byggnaderna står för nästan 40 procent av energiförbrukningen i Norge och SINTEF nu vill uppmärksamma de möjligheter som finns på detta område.

- Man ska bland annat överväga att införa krav på isolering av tak av befintliga byggnader i en framtida rehabilitering TEK, och inrätta mekanismer för att lösa eventuella konflikter mellan bygghöjd och zonindelning i sådana fall, säger Blom.

Källa: SINTEF / Byggforskning.

ADVERT

Mest populära