All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Rotera ROT

Enligt den så kallade "Sundvolden Declaration" som publicerades strax efter valet förra året, lovade regeringen att "undersöka fördelarna och konsekvenserna av ett ROT-avdraget."

ROT avdraget innebär att kunna dra en del av kostnaden för arbetskraft när man engagerar hantverkare för att utföra arbete i privata hem. Sverige har haft ett sådant system sedan 2008 och införandet av ROT-avdragssystemet var motiverat genom att stimulera sysselsättningen och minska det svarta arbetet. I Norge har ett sådant system främst föreslagits som en möjlig åtgärd för att begränsa svartarbete.

Åtgärder mot svart arbete

Regeringen anser emellertid att det är väl i färd med att bekämpa svart arbete med andra metoder.

- Flera åtgärder har vidtagits för att motverka svart arbetskraft inom byggbranschen. Det är ministerens bedömning att sådana åtgärder är mer resurseffektiva och riktade än vad ett ROT-avdrag skulle vara, rapporterar ministeriet i rapporten.

- Ett ROT-avdrag kan indirekt få negativa effekter på andra branscher och industrier. Stöd kommer att öka efterfrågan på hantverkstjänster och kan därmed öka kostnaden för byggnadsindustrin och fungera som kostnadsförare för andra affärssektorer. Dessutom kan byggindustrin dra arbetskraft från andra sektorer som inte får bidrag. Detta innebär isolerat en välfärdstab.

Poor rennommé

Denna rädsla är inte delas av den norska hantverkare monter, bland annat målning och byggtapetsermestrenes Landsforbund, MLF är rädd maleryrkets framtiden.

Den privata marknaden är långt ifrån dränerad för seriösa hantverkare. Professions status är för långsam. Konsekvensen av detta är att rekryteringen inte går bort, yrkets status försvagas och dess representanter försämras och försvinner.

- Det råder ingen tvekan om att ett ROT-avdrag kommer att vara till nytta för branschen. Vi behöver rensas upp i branschen så att det skapar en stolthet som är attraktiv för ungdomar att delta i. Det måste vara attraktivt för unga människor att välja denna karriär. Att städa ut den olagliga verksamheten kommer utan tvivel att ge oss ökad status. Här måste myndigheterna ta ansvar - ge oss ROT-avdrag, säger Olav Dagsleth, chef för MLF.

Ekonomien

MLF är rädd för målindustrins framtid.

Regeringen målar en bild att ROT-systemet nästan leder till en ekonomisk katastrof. MLF menar emellertid att de större socioekonomiska perspektiven är i positiv riktning.

- Hantverksföretag saktar långsamt i dag av konkurrensen från de svarta aktörerna. Företagen stängs eller fortsätter inte vid generationsändring. I gymnasieskolan med hantverkare avbryts utbildningsprogrammen på grund av bristande intresse från ungdomarna.Kostsamma utbildningsanstalter lämnas tomma. De unga ser ingen framtid inom hantverksbranschen, säger Ingar Strand, chef för Surface Surface Engineering i Trondheim.

Missbruk

- Ett ROT-avdrag i Norge syftar till att minska omfattningen av skatteflykt. Erfarenheter från Sverige visar emellertid att ROT-avdraget har gett nya möjligheter till bedrägerier och missbruk av systemet, enligt rapporten.

Skatteverket anser att undersökningar visar att den oregistrerade ekonomin inom hantverksbranschen har minskat efter införandet av ROT-systemet. Samtidigt erkänner de att många har missbrukat systemet. Hösten infördes därför rapporteringssystemet för att försegla luckor i regelverket.

- Lösningen kan inte vara "nej" till ROT, men för att bekämpa de olika försöken till missbruk som de framträder, betonar Olav Dagsleth i MLF.

Komplicerad administration

Regeringen hävdar också att ett ROT-avdrag kommer att komplicera skattesystemet och att det kommer att bli ett administrativt system som kräver ett detaljerat regelverk och behovet av diskretionära bedömningar. Nödvändig kontroll kommer att ta tillvara resurser som kunde ha använts för annat kontrollarbete, bland annat för att upptäcka skatteflykt.

Mindre svart i Sverige

ROT-introduktionen i Sverige var i första hand en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Efter införandet av ROT-avdraget har det varit betydligt fler jobb för byggnadsarbetare, målare, rörmokare och andra hantverkare.

Studier visar att nästan 50 procent av svenskarna innan ROT-systemet introducerades sa att de kände till någon som hade använt svart arbete under det senaste året. På bara några år hade denna andel minskat till 30 procent. Samtidigt har antalet hantverkare som ser konkurrens från svarta spelare som en utmaning halverats.

- Efterfrågan på vita tjänster har ökat, säger Pia Blank Thörnroos från Skatteverket och har haft en positiv effekt på vita uppdrag och därmed dokumenterar intäkterna.

ADVERT

Mest populära