All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Takfönster: Heat förhindrar läckage

Text: Nina Granlund Sæther


I många delar av landet kommer snön ligger på takfönster på vintern. Men eftersom det finns stor värmeläckage genom fönsterglaset om rummet inuti är uppvärmt, kommer snön att smälta snabbt. Men när smältvattnet rinner ut och träffar det kalla taket fryser det snabbt det. Under den korta tid bildas en lapp av is på den nedre sidan, ny smält dämts och vatten läckage uppstår. Smältvattnet kan också leda till isbildning och istak från takräcken och spår.
Enligt Sintef Byggforsk är problemen störst på platser med mycket snö och låga temperaturer. En åtgärd som kan minska snältmältningen är att använda fönster med god isoleringsförmåga. Även inomhus solskuggning kan hjälpa, påpekar Sintef Byggforsk.

Gyro


Det bör inte få mycket snö innan det byggs upp en lapp av is på den nedre sidan av fönstren, säger Simen Sæther i Lillehammer.
- När solen skiner, fungerar den som en stekpanna. Vattnet smälter och rinner in i fönstret - och droppar ner i lägenheten nedan. Problemet uppstod varje vinter på fönstren som har lite slughöjning. Takvinkeln är dock lite brantare, men det här är inget problem. Där släcks snön innan det verkar vara dyster, säger han.
Både de som bodde nere och Sæther var ganska desperata. Under långa perioder måste husbåten vara tom. Men då såg han en annons för smältmattor som kunde sättas på trappan. De måste också kunna användas på taket, tänkte han. Det fanns bara plats för de tunna elektriska smältmattorna under takplattan längst ner i fönstren. De verkar inte och de går inte av.
- När det gäller en riktig snöfall jag sätter i kontakten, smälter snön och problemet är löst, sade han. Frostpunkten skiftas nedåt och vattnet strömmar inte. När det inte längre snöar, stäng av strömmen igen. Takuppvärmningen är därför inte en kostsam åtgärd.

ADVERT

Mest populära