All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Riskabelt att köpa bostäder i Norge

Försäkringsbolagen tar emot klagomål på en gång fjärde hemförsäljning. För många människor tycker att hemmet de har köpt inte lever upp till de förväntningar som de hade när de bjöd.

Förhoppningsvis kommer en tystare bostadsmarknad nu att ge människor möjlighet att undersöka det hem de överväger bättre. Och med den nya "On view" från SINTEF Building Research får potentiella bostadsköpare hjälp med en mer grundlig och faktabaserad bedömning av hemmet.

De flesta problem i badrummet

överinspektör Johan Gåsbak har varit på otaliga skador uppdrag SINTEF, och också varit expertvittne i ett antal rättstvister om inköp.

- De flesta tvister om bostadsinköp handlar om att missa eller fel information från säljaren. Som köpare är du i stor utsträckning skyldig i den information du får, men tyvärr motsvarar informationen inte alltid verkligheten, säger Gåsbak.

- Vid bedömning av det tekniska tillståndet och behovet av uppgradering är det lämpligt att börja med byggåret. En annan råd är att prata med proffs. Var särskilt skeptisk när du inspekterar badrum, och ta hänsyn till behovet av att uppgradera. Be om dokumentation av arbetet gjort av säljaren, GoBack.

Dag Are Børresen, informationschef i Hjälpförsäkring, bekräftar att skador på skador leder till de flesta klagomål och tvister.

- Klagomål på skador i vått är den stora det gamla, sedan den andra fuktskador, särskilt i kombination med tak och dränering, och skada på det elektriska systemet, nämnda Børresen.

Det finns flera klagomål om köp av villor och radhus än vid köp av lägenheter, helt enkelt för att det finns fler som kan skadas.

Hinter om skador

Dagens takrapporter är inte alltid tydliga när de beskriver skador och brister i hemmet.

Formuleringar som "Området ligger utanför skattebetalarens kompetens och anses inte" förekommer för ofta. Om det är "ska undersökas vidare", då kommer det att vara användbart för dig om du märker fel senare.

Läs också:

Begrepp för återförsäljningsstorlek

De termer som används för att ange storleken på ett hem är många. Efter många klagomål och diskussioner om att bygga storlekar har vi nu fått nya ...

Är det "från Byggår" i bedömningen antas att köparen ens förstå att något behöver bytas ut. Hint av skador gör det omöjligt att klaga efteråt.

Långsäljning ger bättre pris

Det har också visat sig att ju längre tid det tar att sälja bostäder, desto större är prisskillnaden mellan väl underhållna och försummade bostäder. Liten tid ger mindre prisskillnader på tekniskt bra hem och dem som behöver uppgradera.Det säger Thomas Bartholdsen, CFO, i konsumentrådet.

Försäljningsprocessen bör därför ändras för att göra priserna mer exakta, säger Bartholdsen. Innan det händer måste köpare vara noga med att läsa all information som lämnas om fastigheten, inklusive en takrapport och självdeklaration. Fel som du har blivit informerad om, du kan inte klaga efteråt.

- Bostadsandelen ska baseras på fakta. Tyvärr har det i Norge handlat mycket om reklam och styling och mindre om kvaliteten och skicket på den egendom du ska köpa, säger Bartholdsen.

Dåligt förberedd för visning

Tormod Boldvik i Fastighetsförbundet konstaterar också att många inte spenderar tillräckligt med tid för att undersöka fastigheten och ignorera fastighetens tekniska skick.

- Läsning i förväg ger dig en bra pekare om vad du ska fråga om och undersöka dig själv. Många är bra och har förberett sig, men vissa har inte ens hämtat och läst utsikterna innan de anländer. Det är förvånande, säger Boldvik.

Läs också:

Vilken värmepump passar dig?

Det finns olika system för värmepumpar. Vilken värmepump passar bäst i ditt hem?

Prioritering Teknisk Kvalitet

15 minuter räcker inte för att göra en bra och grundlig bedömning av ett hem. Människor bör förbereda sig bättre och lägga större tonvikt på byggteknik och mindre tonvikt på design, rådgivar Boldvik.

- Mängden tillgänglig information är större nu än vad den brukade vara. Men fortfarande är få av oss hantverkare med konstruktionsteknikinsikt. Om du inte själv har denna insikt ska du prata med någon som förstår huset.

Få hjälp på displayen

SINTEF Byggforskning vet var norska hem kan ha svagheter. Köparhandboken "On View" går hand i hand och ger dig de checklistor som du ska använda när du undersöker en bostad på displayen. Dessutom innehåller boken reglerna för inköpspris från konsumentrådet.

- Rådgivningen i boken hjälper hemköpare att fokusera på de viktiga sakerna när de visas så att de inte blandar ytor som är lätta att byta, säger Johan Gåsbak.

Boken är uppdelad i korta kapitel som behandlar de enskilda rummen och områdena du bör undersöka i en vy. Det är lätt att hitta i, lätt att bära och fungerar som en "reseguide" när du tittar på. Den är avsedd för alla som köper ett hem. Inkludera det på alla visningar!

Läs mer och köp en bok här.

Tio bostäder Köparrådgivning från SINTEF Byggforskning

Bostadsförsäljare är skyldiga att informera dig om fel och utelämnanden, men du som köpare är skyldig att undersöka. Inte alla har möjlighet att ta med professionella utställningar. Kontrollera därför försiktigt huset och läs försäljningsdokumentationen noggrant.

Behöver även tillståndsrapport - en värdeskatt säger lite om tillståndet för fastigheten s toppmoderna.

Läs också:

7 skäl att bygga en vägg

Murhus har varit i skuggan av de traditionella trähusen här, men det finns många anledningar till att du bör överväga huset om du går med en byggplats ... < 999> 1.Kontrollera husets energiförbrukning. Behöver bostäder återförsäkring eller byte av fönster?

2. Kontrollera det elektriska systemet. Ägaren ska kunna bevisa att den har kontrollerats.

3. Kontrollera nya badrum minst lika noggrant som äldre. Är badrummet byggt enligt erkända lösningar (Byggforsknings- och byggnadsindustrins våta norm)?

4. Kontrollera ledningens ålder och skick. Ska rörledningar eller varmvattenbehållare ändras?

5. Kontrollera dränering och fuktskydd. Finns det några bevis på fukt eller luktar det i källaren?

6. Kontrollera ytterväggar och tak. Hur gammal är klädsel, ytbehandling och takläggning?

7. Kontrollera balkong / terrass. Vatten måste kunna tömma, beslag och avlopp måste vara fast.

8. Kontrollera vinden. Finns det svamp / mögel på taket, skorsten, fönster, väggar eller golv?

9. Kontrollera om huset är väl ventilerat och om det har varit radonmätning. Har några förbättringar gjorts?

10. Kontrollera riskinformationen noggrant eller gör skriftlig bokning om att säljaren täcker reparationen av eventuella skador.

Källa: SINTEF Byggforsknings- och konsumentråd

ADVERT

Mest populära