All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Risk för brotts biljetter inskränkning

Text: Bjørn Runar Sodeland

- Utför du arbetar på elsystemet i huset, det kan i värsta fall fatta eld. Om du har en hyresgäst kan han sluta brinna. Då har du straffrättsligt ansvar. Du riskerar också att förkortas eller helt förloras, varnar advokat Anders Leisner i bostadsrättsföreningen. Som individ finns det i grunden få insatser du kan göra vid elinstallationen innan du går ut i fara. Huvudregeln är att elektrisk utrustning med lös tråd som inte kan betraktas som en del av den fasta installationen kan fastställas av amatören. För mer avancerade installationer krävs yrkesverksamma.

Reglerna för arbete i badrummet är mindre tydliga, men konsekvenserna om något går fel kan ändå vara allvarligt. Speciellt när det gäller rörledningar och membran är det viktigt att använda proffs. Om det finns vattenskador i badrummet och det visar sig att arbetet inte utförs på rätt sätt, kan du få nedsatt ersättning från försäkringsbolaget. Du har inte heller någon att återvända till i samband med garantier och klagomål.

Kompensationsskyldighet

Ett annat problem som många inte tänker på är grann. Om du bor i ett block eller lägenhet kan utveckling och modifiering av badrum eller kraftverk få konsekvenser för andra än dig själv. Saknas eller dålig film på badrumsgolvet kan leda till allvarliga vattenskador i lägenheten under eller bredvid dig, och du börjar att ändra i den elektriska, det kan få konsekvenser för hela blocket.

- Om skada inträffar kan du vara ansvarig gentemot nedan ovanför eller vid sidan av dig och för samhället, även om det du gör är i grunden lagligt. Det kommer inte och säga att du gjorde ditt bästa och att du trodde att du skulle detta med el eller VVS, säger Leisner.

Återförsäljning

När du säljer kan det också vara värdefullt att bevisa att jobbet är gjort av proffs. Enligt fastighetsförsäljningar kan hållas ansvariga för skador, defekter som förekommer upp till fem år efter det att du har sålt ditt hem. Om du inte har kvitto eller papper om att ditt arbete är gjort professionellt, kommer du att ha problem. Om jobbet är gjort av en hantverkare kan du fortfarande ha något för att komma ur garantin. Om badrummet är en del av ett gör-det-själv-projekt, måste du också informera om detta.

- Säljer du hemmet har köpt ett krav för att få information om allt arbete du har gjort själv. Detta gäller även om vad du har gjort är gjort på ett lagligt och korrekt sätt. Berätta för oss att du inte har använt en hantverkare. På självdeklarationen som måste fyllas i med en ägarbyte är det en låda för den. Att du själv har gjort jobbet är inte ett misstag eller brist.Om du har blivit informerad kan köparen ha kontrollerat det och det blir köparens risk ", säger Leisner.

ADVERT

Mest populära