All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Obligatorisk deklaration

förordningar om elektrisk lågspänning från december 1989 att det är obligatoriskt med en förklaring som visar att arbetet i husets elinstallationer utförs av säkerhetsföreskrifterna. Det bör också vara möjligt att tillhandahålla dokumentation som gör det möjligt att bedöma om anläggningen uppfyller kraven i förordningen.

Securities

chefsingenjör Ørjan Steen i Direktoratet för räddningstjänsten och beredskap, sade att han är medveten om att många inte vet reglerna.

- Försäkran om överensstämmelse är en typ av säkerhet som bör bevaras så länge huset står. Det intygar att växten är bra tills det kommer till en ny, förklarar han.

Dokumentet överförs till en ny ägare om huset säljs. Det kan också krävas av elövervakningen.

- Om man inte är i besittning av dokumentet, kan det vara bra att veta att installatören måste behålla en kopia av deklarationen för fem år, säger Steen. När certifikatet inte lätt kan ser el-revisionen som en defekt och kan du riskerar att få en för att slutföra promenader i det elektriska systemet på egen bekostnad.

- Den auktoriserade besiktningsman ska objuden ger detta meddelande till hyresvärden efter avslutad uppdrag, men jag har en personlig upplevelse med att ha väntat i sex månader på ett sådant papper. Därför måste jag systematiskt begära ett problem.

ADVERT

Mest populära