Anställa

ADVERT
Text: Vill du hyra en lägenhet, till exempel, har ärvt från dina föräldrar, åtminstone för närvarande tre år. Om du väljer att göra ett avtal som säger att hyrestiden är kortare, strider det mot lagen. - En tillfällig upplåtelse som är i strid med lagen är att betrakta som ett avtal som inte har någon tidsgräns alls, säger advokat Anders Leisner. ...
Text: / Huseiernes National Association har länge kämpat för jämställdhet och mot diskriminering på hyresmarknaden. - Så länge som lagen säger att hyresvärden inte bör beakta tro, kan man inte understryka att ett bostadsområde ökningar är Christian, säger advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. ...
Text: Vill du hyra en lägenhet, till exempel, har ärvt från dina föräldrar, åtminstone för närvarande tre år. Om du väljer att göra ett avtal som säger att hyrestiden är kortare, strider det mot lagen. - En tillfällig upplåtelse som är i strid med lagen är att betrakta som ett avtal som inte har någon tidsgräns alls, säger advokat Anders Leisner. ...
Text: Nina Granlund Sæther - Alla behöver plats att leva. Betalar hyran och beter sig på rätt sätt, finns det ingen anledning till varför vi bör kastas ut, sade advokat i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner. Du kan inte berätta för någon, även om de misstänker att de är förbjudna från förbjudna ämnen. ...
Text: Nina Granlund Sæther Sedan 2007 113 husägare i Oslo fick skriftlig anmälan som polisen har registrerat köp och försäljning av sex i hemmet. Om du skulle få ett sådant brev från polisen måste du agera snabbt. Du är då bekant med förhållandet, och du kan bli böter eller fängslad för hooliganism om hyran inte upphör. ...
Text: Nina Granlund Sæther / Rikke Åserud När du hyr det är vanligt att hyran betalas i förskott för en månad i taget. Om hyran inte betalar hyran eller elräkningen i tid, är det möjligt att kräva att hyra utkastet. Det finns inget behov av att lyfta eller avsluta om hyreskontraktet har en klausul för defaulting vid betalning av standard. ...
Text: Nina Granlund Sæther / Einar Frigland 1 Hyresvärd Partier måste ha ett avtal kompetens. Om en av parterna är mindreårig eller obehörig är avtalet ogiltigt. Är en av leasing parterna en juridisk person (företag) eller förening, den person som agerar på uppdrag av företaget eller föreningen vara undertecknat eller har prokura (proxy). ...
Text: Nina Granlund Sæther Hemmagjorda eller otillräckliga kontrakt varar bara så länge som allt går bra. Om det finns problem är det hyresvärden som är beroende av att kunna förlita sig på ett kontrakt som skyddar sina intressen. - Bortsett från hyresvärden bör man vara försiktig med de flesta av onlinekontrakten och vissa borde vara helt borta. ...
Text: Nina Granlund Sæther - Vill du undvika problematiska hyresgäster, du bör kontrollera referenser innan du hyr ut. Be om en eller två referenspersoner, helst tidigare hyresvärdar. De är oftast den bästa referensen ", säger Anders Leisner, advokat i Huseiers Landsforbund. Prata med arbetsgivaren om det behövs. ...
Text: Nina Granlund Sæther Efter en nio-punkt-lista som visar hur du ska gå tillväga om du vill avsluta en hyresrätt: Upphävande av hyresvärden måste vara skriftlig och skickas med registrerad post. Uppsägningen måste motiveras. I uppsägning skall konstateras att hyresgästen får invända skriftligen till hyresvärden inom en månad efter det att meddelandet har mottagits. ...
Text: Rikke Åserud / Nina Granlund Sæther hyran bör sättas på ett fast belopp, det vill säga en viss summa i monetära termer. Enligt bostadslagen är det förbjudet att komma överens om en hyra som är orimlig i förhållande till marknadshyran, det vill säga det som vanligtvis uppnås vid avtalets gång. Om du är i tvivel om vad som är en marknadslägenhet, kanske du vill få betyg från skattebetalaren eller fastighetsmäklare. ...
Typ: Einar Frigland / Nina Granlund Sæther Alla tvister startar normalt i medlingen. Det finns förlikningsråd i alla kommuner. Utskottskommittén, som är ett snabbt och överkomligt alternativ, är en första instans som liknar förlikningskommittén. Uthyrningsutskottet löser tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster i Oslo, Akershus, Bergen och Trondheim. ...
Text: Nina Granlund Sæther Energicertifikatordningen är en följd av EU: s energirektiv. Certifikatet består bland annat av ett energilabb med en karaktär där A är bäst och G är värst. Certifikatet är baserat på någon form av energiavkastning. Fastighetsägaren måste logga in på energimärkningens hemsida www. ...
Typ: Rikke Åserud Leier har för Hyrestyp omfattande rätt att arbeta med partiell handsuthyrning. Delvis uthyrning innebär att han eller hon stannar, men låter mer leva med honom än var utgångspunkten när hyresavtalet skrevs. Om de personer som kommer in är i direkt familj med hyresgäster, behöver de inte någon form av samtycke från dig som hyresvärd. ...
Text: Nina Granlund Sæther Som säkerhet för hyra skyldig, skador på egendom, kostnader för avhysning och andra krav som kan uppkomma, hyresvärden kan kräva att hyresgästen frågar en deposition motsvarande sex månader hyra. - Betydelsen av lugnande säkerhet kan inte betonas tillräckligt. Inte alla kan ställa deposition motsvarande sex månaders hyra, men man bör åtminstone ha en deposition för att täcka hyran för den tid det tar att genomföra en vräkning, normalt ca tre månader ", säger advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund. ...
Text: Rikke Åserud Nästan dagligen får Huseiernes föreningens juridiska frågor avdelnings från husägare som kämpar med hyresgäster som har drogproblem. Vissa hyresvärdar får klagomål från grannarna att det fortfarande buller i hyresfastigheter, andra känner sig otrygga på grund av de misstänker drog försäljning i hyresfastigheter och ogillar konstant trafik till och från, Men andra tycker att det är obehagligt om polisen ständigt är på gården. ...
Har du en hyra lägenhet eller ett rum, eller bor du med fler bostäder och vill hyra? Här är några punkter du bör tänka på innan du slänger dig i djupt vatten. Du hittar noggrann information om de enskilda ämnena i varje avsnitt. Vad kan du hyra ut? Innan du lägger ut en annons för ett rum att hyra, bör du först kontrollera om ditt benrum är lagligt användbar som en säng. ...
Text: Nina Granlund Sæther Det är oerhört viktigt att tänka på hur länge du vill att din hyresrätt kommer att pågå och att du är medveten om vad du gör. Hyresgästen har ett mycket starkt uppsägningsskydd genom bostadslagen. Om det visar sig att hyrorna behöver mer bostad än du har kan domstolen i värsta fall konstatera att du måste leta efter en annan plats att leva, även om det är ditt hem. ...
Upprättande av en oberoende enhet i befintliga bostäder är ansökan krävs, säger advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund. - Det är också viktigt att notera att kommunen kan ha egna riktlinjer för sådan etablering. Därför bör du kontrollera om din kommun har det, säger hon. Du kan läsa mer om uthyrning av bostäder >>>> ljus och luft Även om du bara hyra ut ett enda rum i ditt hus, finns det ett krav riktig plan och tillräcklig belysning, isolering, värme, ventilation och brandskydd. ...
Text: Nina Granlund Sæther Om man håller sig inom reglerna för skattefri uthyrning är skyldig att inte avslöja inkomster på din deklaration. Skattfri hyra Om du bor i en villa och använder mer än hälften av fastigheten själv är hyresintäkterna skattefria. Begreppet "hälften av bostaden" hänvisar inte till området, men beräknas enligt hyresvärdet. ...