All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Uthyrning av bostäder kan ge skatte smällar

->

Foto: Colourbox

Helen Johnsrud, jurist på Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Planerar du att hyra huset medan du är på stuga eller båt i sommar? Det kan kosta dig mycket skattepengar om du inte är medveten om de nya skatteregler som infördes i år. Bostadsbyte bör också ta hand om.

- Tidigare har du kunnat hyra fastigheten för ett helt år skattefritt om hyresperioden varade från juli till juni. Detta berodde på undantagsregeln, som sa att alla hyresintäkter blev skattefria om du använde minst hälften av ditt hem under minst hälften av året. Nu är det inte längre tillräckligt att använda minst hälften av huset ett halvt år för att få en skattebefrielse, säger Helen Johnsrud, ett intresseföretag på Skattebetalarnas förening.

Not bidrag

Med de nya skatteregler som gäller från 2008 hyresintäkter från uthyrning av mer än hälften av fastighetens beskattningsbara om de överstiger 20 000. Vid bedömningen av andelen av hyreshuset är det hyresvärdet som ska användas.

- Det är viktigt att vara medveten om att $ 20.000 inte ska betraktas som en fri race. Så snart din brutto hyresintäkter överstiger 20 000, måste du betala skatt på hela beloppet. Tanken är att småskaliga uthyrning fortfarande ska vara skattefri. Observera att under hyresperioden erhåller du avdrag för kostnader (men inte underhåll) relaterade till hyrd del av huset, säger Johnsrud.

Skattebetalarens bostadsutbyte

De nya reglerna påverkar inte bara regelbunden uthyrning av bostäder. Utbyte av bostäder kan också leda till skattechock.

- Under de senaste åren har det blivit mer populärt att handla hem under semestern. Vad många kanske inte tänker på är att hyresvärdet för det boende du byter till dig, anses strikt som inkomst. Home Exchange några veckor under sommaren, kan därmed snabbt leda till "hyresintäkter" på mer än 20 000 så att full skattskyldighet uppstår, säger Johnsrud.

Den goda nyheten är att hyra på mindre än hälften av hemmet fortfarande är skattefritt.

- Så länge som hyresvärdet för det du hyr ut är mindre än vad du spenderar, kommer du inte kunna beskatta din inkomst. Det gäller även när hyrestiden varar mer än ett halvår, säger Johnsrud.

Gynnsamma med parhus Och om du har ett parhus är reglerna ännu fördelaktigare.

- Om du har ett friliggande hus är det tillräckligt för undantag att du bor i en familjelägenhet. Det betyder att du kan leva i den minsta och hyra den största utan att behöva beskatta din hyresintäkt. Dessutom, så länge du hyr ut är att du skattefritt hyra ut ett rum i din egen del av familjens hus inte en oberoende sitter, säger Johnsrud.

- Om du hyr hela din familj i f.till exempel ett par månader så att hyresintäkterna blir skattepliktiga enligt de nya reglerna, finns det många som undrar om andra hyresintäkter också är skattepliktiga. Svaret är lyckligtvis nej, eftersom tvåhuset fortfarande är befriat, svarar Johnsrud.

ADVERT

Mest populära