All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Uthyrning: Vad täcker försäkringen?

Hyresgäster är ofta underförsäkrade, men långt ifrån alla hyresvärdar har en form av hyresförsäkring. Konflikter om vem som är ansvarig och vem ska betala är några advokater i Huseiers Landsforbund får ofta frågor om.

- Tvister i hyresvillkor är ett av de problem som oftast uppstår när våra medlemmar kontaktar oss. Det handlar vanligen om vem som är ansvarig för skador på egendomen vid återlämnande av hyresobjektet. Dessutom handlar många av tvisterna om obetald hyra om advokat Morten Fæste.

(se längst ner på fallet för fæste förklaring om vem som har ansvaret för tre typiska konflikter)

Inte stöld och vandalism

Kristin Vetleseter, kommunikationsdirektör på Sparebank 1 och förklarade att hemmet innehåll eller hemförsäkring gäller i enlighet med de villkor även när du hyr ut och du är inte beroende av att ha ett övre lock. Detta gäller om du hyr ut delar av hemmet du bor i eller om du hyr ett helt hem.

- Om du hyr ut möblerad måste du som hyresvärd ha din egen försäkring på egendom och egendom. För hyresgästen är det viktigt att komma ihåg att han eller hon måste ha egen försäkring på eget hushåll och egendom, påpekar hon.

Vetleseter betonar dock att det är viktigt att vara medveten om att stöld och vandalism som utförts av hyresgästen inte omfattas av vanliga hemförsäkring.

- Det här är de många som inte tänker på det, säger hon.

Läs också: Enklare regler för uthyrning

- Uthyrning Boere enligt försäkrade Lars Aasen, VD för Leieboerforeningen. Foto: Øystein Klock

På Leieboerforeningen de är oroliga för att både hyresvärden och hyresgästen ska vara försäkrade, men har ingen klar uppfattning om hur typ av försäkring detta bör vara.

- Vi har tittat på olika hyra försäkring utan att komma fram till en slutsats, anser vi att detta är något hyresvärd ska ha utöver andra försäkringar, säger Lars Aasen, VD för Leieboerforeningen.

Aasen uppmuntrar vem som helst att hyra en fastighet för att kontrollera att hyresvärden är försäkrad innan han slutar leasa. En hemförsäkring är också mycket viktig när du är hyresgäst, betonar han.

- Vi vet att hyresgästerna är uderdekket, och när det dyker upp problem som kan sluta ganska tragiskt, säger han och fortsätter:

- En gemensam hemförsäkring bör vara tillräcklig, även om det visserligen inte täcka eventuella skador applicera bostaden. Det är väldigt viktigt att vara smart och dokumentera bostadsläget innan de flyttas in.

Korttidsuthyrning

De flesta rekommenderar därför både hyresvärden och hyresgästen att få en bra försäkring. Men vad händer om du bara ska hyra stugan för en sommar eller lämna din lägenhet på Airbnb när du är på semester?

En undersökning som gjorts av Response Analysis för Sparebank1viser att över 100 000 nordmän har försökt på kort sikt på Airbnb eller hitta.Nej, medan över 300 000 överväga kortsiktiga hyror. Banken tidigare i år lanserade en daglig försäkring för husägare som vill hyra för kortare perioder.

- Det kommer att täcka ett gap i bostads- och hemförsäkring eftersom stöld och i stor utsträckning vandalism av hyresgäster inte omfattas av sådan försäkring, säger kommunikationschef Kristin Vetleseter.

Ägarna till Homeowners Association påpekar att Airbnb och andra liknande tjänster ofta erbjuder egen garanti eller försäkring som hävdar hyresgästen.

- Du bör dock noggrant kontrollera om en sådan säkerhet är tillräcklig. Många hus och försäkringar täcker också delvis skador som hyresgäst ansöker om hemmet eller möblerna i hemmet, men även här täcker täckningen, säger han.

Dessutom erbjuder vissa försäkringsbolag egen hyresförsäkring som täcker krav som hyresvärden mottar mot hyresgästen.

- Det viktigaste är att hyresvärden granskar egna försäkringar och vilka möjligheter han eller hon måste försäkra mot fordringar som kan uppstå mot en hyresgäst. Det är också viktigt att hyresvärden alltid kräver att hyresgästen tillhandahåller säkerhet i form av en insättning eller en garanti för fordringar som hyresvärden kan motta hyresgästen, säger Fæste.

Läs också: Airbnd - Uthyrning på egen risk?

Tre olika scenarier

Försäkringar försäkringsskydd täcker endast försäkrades tillgångar. Vad händer om du som hyresgäst förstör soffan till hyresvärden? Hyr uthyrarens försäkring detta? Här förklarar advokat Morten Fæste vilka regler som gäller i tre ganska vanliga scenarier:

Köksfläktskämpar / rörmokare måste fixa täta rör / vattenskador i köket: vem måste täcka utgifterna?

Hyresvärden är i princip ansvarig för att hyra objektet i ett obefintligt skick under hyresperioden. Bostadsloven anger emellertid att hyresgästen ska bibehålla dörrlås, kranar, vattenkåper, elektriska kontakter och växlar, varmvattentankar och armaturer i bostäder som inte ingår i fastigheten.

Om hyresvärdens egendom behöver bytas ut är detta hyresvärdens ansvar. Hyresgästen är dock ansvarig för skador som han eller hon har påfört hyresobjektet försumligt eller avsiktligt. Skador på hyresobjektet kommer normalt att täckas av ägarens egen försäkring, men här måste hyresvärden vara försiktig med att kontrollera vilken försäkringsskydd han har. Mästerverk från hyresgästen på hyresobjektet omfattas normalt inte av hyresvärden försäkring. Hyresgästers försäkringar täcker normalt endast hyresgästens egna inventering.

En hyresgäst hyr ett möblerat hem och är otur att förstöra soffan / TV / matbordet: vem måste täcka utgifterna?

Om hyresvärden äger delar av inventeringen i hyresobjektet måste han se till att han försäkrar denna insättning med egen försäkring. Dessutom kan en privat hyresförsäkring säkra hyresvärden för fordringar mot hyresgästen eftersom det har förstört hyresvärdens föremål.

En hyresgäst hyr ett möblerat hem och är otur att förstöra ett möbel.Varken hyresgästen eller hyresvärden har försäkring. Vad händer

Vi rekommenderar att hyresvärden föreskriver som ett krav i hyresavtalet att hyresgästen utarbetar egna försäkringar. Detta står som en standardklausul i vårt bostadsavtal.

Om hyresgästen förstör en möbel som tillhör hyresvärden, och ingen försäkring täcker skadan, skulle hyresvärden ursprungligen kräva att hyresgästen kan kräva att hyresgästen ersätter skadan.

ADVERT

Mest populära