All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Hyr: Hyr ut - och spara pengar

- Det krävs en del ansträngningar för att skaffa kapital på detta sätt, men många människor hyr ut bostäder för att tjäna extra pengar på hyra, säger Rune Pedersen i ABC-pengar.

Siffror från den senaste hyresmarknadsundersökningen, publicerad av Statistiska centralbyrån i fjärde kvartalet 2011, visar att den genomsnittliga hyresgraden på nationell basis nu är kr. 6 380 kronor. I Oslo och Bærum är genomsnittspriset 8 898 kronor.

Antal uthyrningsegenskaper på Finn. Nej idag är cirka 12 000 till 16 000, enligt siffror från Free Megler. nr.

28 procent regel

- Om hyran ska hyras ut måste hyresintäkterna beskattas med 28 procent. Det här är viktigt att ta med, säger Pedersen.

Regeln gäller alla typer av hyreshem, oavsett storlek. Om du säljer fastigheten utan att uppfylla kravet på att ha bott i det under minst 12 av de senaste 24 månaderna, får du en skattefordran på 28 procent av försäljningsvinsten.

Om du har uppfyllt kravet på uppehållstillstånd i din egen egendom under de senaste 12 månaderna, är försäljningen av fastigheten skattefri. Kontraktsmöte för dig och din hemköpare är det aktuella försäljningsdatumet.

Regeln är viktigt att hålla sig till för att undvika stora extra kostnader i bostadsförsäljning. Om du köpte fastigheten 1999 för en miljon kronor som du säljer under 2012 för 2,5 miljoner kronor, kommer nettovinsten bli cirka 1,4 miljoner kronor när stämpelskatt och mäklararvoden dras.

Läs också:

Vad ska du göra med räntorna?

Vad ska du göra med pengarna nu när hyran går ner?

Om du hyr bostaden mer än 12 månader innan du säljer, tar regeringen 28 procent av skattevinsten. Detta uppgår till 392 000 kr.

Föräldrar som vill köpa bostäder för sina barn borde därför överföra bostaden i barnets namn för att undvika skattefordringar vid försäljning. Om föräldrarna listas som ägare till hemmet, snarare än barnet, kommer de att få en skattefordran på 28 procent vinst när fastigheten säljs.

Om hyresfastigheten är gammal kan det bli behov av underhåll av fastigheten. Avhjälpande av hyresbostäderna är avdragsgill i avkastningen.

Alla utgifter relaterade till uthyrningsverksamheten är avdragsgilla. Ränta är avdragsgill ändå.

Det är skillnad mellan renovering och uppgradering. Åsidosättande, vilket innebär att den återgår till samma standard är avdragsgill. Till exempel, om det finns mattor på golv, måste det borstar upp med nya mattor.

Uppgradering är inte, men det läggs till kostnaden för bostäder. Uppgradering av bostaden definieras som standardlyft. Om det fanns mattor på golv och de ersätts med parkett anses det vara uppgradering. Det kommer således innebär om försäljningen är skattepliktig.

Läs också:

Besparingar i svåra tider

Tunga tider trots - Norrmän sparar fortfarande pengar.Och de flesta lägger dem i banken.

Kräver långsiktigt eget kapital

- Räntefond och fonder är mindre arbetsintensiva än att hyra, säger Rune Pedersen. Här är bara att luta sig tillbaka och lämna allt ansvar till fondförvaltare. Men här kan du riskera både upp-och nedgångar av investeringar.

När du hyr ett hus måste du också vara uppmärksam på dåliga betalare, ofta byte av hyresgäster, etc. Om du använder fasta hyreskontrakt kan dock mycket reglering och problem minimeras för hyresgästen.

Över tiden är det mycket sannolikt att det är möjligt att tjäna pengar att hyra ett hem för att skapa kapital, säger Pedersen.

Det är möjligt att beräkna minst 4 procent ökning per år på nivå med löneutveckling på hyran. Bostadspriserna har stått stadigt under lång tid. Dessutom är det i de centrala områdena i allmänhet alltid en bra marknad för hyresbostäder.

15 procents regel

Från och med den 1 januari i år har banker och bolåneföretag infört en ny regel med minst 15 procent eget kapital när de köper egna bostäder. Det innebär att någon faller utanför bostadsmarknaden och måste hyra i flera år innan de har möjlighet att spara eget kapital.

Som ett resultat kommer efterfrågan på hyreshus att stiga, antar Pedersen. Det betyder att fler människor behöver hyresbostäder i framtiden, vilket i sin tur kan göra det ännu mer attraktivt att köpa ett extra bostadsutrymme.

Läs också:

Konverteringslån omvandling

Som tidigare diskuterats kan byggelånet betraktas som en "kredit" och inte som ett vanligt lån.

Banker kan emellertid avstå från regeln i enskilda fall om ett par samlar in lån tillsammans, vilka båda har säkra jobb med hög inkomst.

Någon väljer den här blanketten för extra kapitalinflöde om de har möjlighet att äga två eller flera bostäder. I det långa loppet blir vinsten vanligtvis alltid positiv.

Vissa vill få ett hem nummer två för att säkra extra pensionsfonder eller att ge bostäder till sina barn eller för att öka sin rikedom som barnen kan ärva.

För lagring av lönsamhet på hyran se ABC News

ADVERT

Mest populära