All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Ta bort mossen på taket

En mossig gräsmatta, eller en taktak långsamt, men som säkert övertas av mossa är något som många människor vet om. Det finns över 1 000 mosar i vår natur, och de flesta av dem har vi ett bra förhållande till. En mopedekt skogsbunn är en vacker utsikt över en skogsresa, men när mosen tar över din hårt arbetade gräsmatta är det en annan sak. Mossar som växer och spridas bortom huset är en påminnelse för många som har träd nära taket.

Det är kontroversiellt om hur skadligt mosen är för taket, eller om det är mest estetiska överväganden att moss ska tas bort. Mossen kan skada men skiljer sig åt i olika typer av tak. Mossen bidrar till att bibehålla fukt och kan därför öka risken för frostblästring på tegelstenar. Mossen växer ut ur det biologiska materialet att träden strö över taket, och himmel och klimat bestämmer de goda tillväxtförhållandena. Förebyggande av fett är en del av klimatförändringen. Norska kommuner fokuserar på att möta det fuktiga klimatet som kommer. De råder på www. klimat kommun. nr. Älg och alger njuter av fuktiga klimat.


Koppar

HL-medlem Dagfinn Bratland i Trondheim har ett hus där mosen har haft goda tillväxtförhållanden. Genom åren har han experimenterat med olika metoder för borttagning, med varierande resultat. Han har ett bältrosstak av huset från sjuttiotalet, och anser att denna typ är mer mottaglig för mossa. Speciellt på takets norra sida, där skuggan av stora träd, som han nu har känt, gav goda tillväxtförhållanden för mosen. Han fick en gång tips om sprinkling av zinkoxid längs myntet, och det visade sig vara mycket effektivt, men det måste göras en gång om året. Sedan dess har koppar blivit den bästa lösningen.

- Jag rådde av en biokemist att spänna en koppartråd på varje sida av myntet. Kopparet löses långsamt, och de kopparjoner som bildas i denna process dödar mosen. Stora delar av mitt tak är nu fria från moss, säger Bratland.

Han säger att koppartråd har haft den bästa effekten i söder, där det finns en dimma av mos. Han misstänker att koppartråden kan vara för tunn för att klara det värsta.

Företaget Würth producerar brett kopparband, och Wütop Mønster Valder binder mossen och motverkar fuktskador och förseglar rotsystemet till allt som växer. Produktchef Ivar Forsland säger att den nya typen nu kan användas på alla typer av plattor, bältros, skiffer och betong; helt enkelt på ett tak där det växer mos. Tejpen är fastsatt längs husets mun, och det är viktigt att borsta väl innan du sätter fast tejpen. Då är det bra i stormen. Bandets synlighet beror på vilken färg du har i taket.

- Det kan ta ett till tre år att få all älgen bort, men då kommer den att vara i trettio år. Det kostar bara bort torrmosen, säger försäljningschefen i Würth, Ivar Forsland.


Konserveringsrådgivning

Bygg och Bevar är webbportalen som ger råd till både hantverkare och privatpersoner om renovering och bevarande av gamla hus och är ett samarbete mellan Byggnadsförbundets nationella förbund och miljödepartementet. I en artikel på webbplatsen skriver de bland annat att du måste hålla rännor och gravar fria från löv och kvistar så att vattnet rinner bort varhelst det går. De rekommenderar att man tar bort mossen för hand, med hjälp av vatten och mossavlägsning. Använd handskar i kontakt med kemikalier.

Det är viktigt att avlägsna grenar på träd som skuggar och ger goda tillväxtförhållanden för mosen. Ta bort kvistar och andra som ligger på snögubbarna. Om du har en gammal vågdetektor rekommenderas det inte att börja skrapa eftersom den eviga kan avge asbestfibrer. Plana och sluttande tak, där sluttningen är under 25 grader, är mer benägen för mossa, och du måste regelbundet komma dit uppe. Bygg och Bevar rekommenderar att du årligen kontrollerar taket för mossa som plattan är belägen och att dräneringen inte är förseglad av löv.


Takrengöring

Högtrycksrengöring av taket är en annan metod som ger taket mossfritt glans tillbaka. Det är viktigt att göra detta på rätt sätt för att undvika att skiktet täcks eller att det skapar fuktskador i takkonstruktionen. Svein Olav Lenes i företaget Takrenovering. Nej, säg att det är viktigt att använda rätt tryck för att undvika skador. En stark professionell spooler kan ha ett tryck på 500 bar, vilket är för starkt, medan en hobbynyckel vanligen inte har ett starkare tryck än 150 bar. Det är viktigt att justera trycket och spola inte motsatt vattenflöde.

- Vi spola bort moset med högt tryck och varmt vatten. Efteråt har vi ett desinfektionsmedel som dödar alger och mos. Vi använder medium HydroBlock impregnering, vilket tar några månader att fungera, förklarar Lenes.

Företaget använder en särskild rengöringsbil som ger en djup rengöringseffekt. Denna behandling kan användas på olika typer av tak som skiffer, karaffel, betong, tegel och ståltak. Högtryckstvättare kan inte användas på bältros eller takplattor.

Impregneringsmedlet beskrivs som vattenbeständigt och ombyggnad, det bör förhindra missfärgning och förhindra även saltblomning.

ADVERT

Mest populära