All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Minns säkerheten på studsmattan

Slutligen är snön borta och trampolinen kan återanvändas. Men är det säkert? Som ägare av studsmattan är du ansvarig för att trampolin är installerat sådana instruktioner visar att ytan en jämn och säker (gärna gräsmatta) och att användningen sker i enlighet med bruksanvisningen.

Ny standard

Förra året fanns en ny standard för trampoliner för privat bruk, vilka återförsäljare och tillverkare måste följa. Standarden, NS-EN 71-14, ger en rad säkerhetskrav som måste följas både för inomhus och utomhus trampoliner. Standarden gäller inte för begravda trampoliner. Standarden säger bland annat att mini-trampoliner ska levereras med slitstarka fötter, medan medelstora och stora trampoliner måste förses med säkerhetsnät. Alla ytor där ett barn kan stå (utom mattan och stegen) måste vara vadderade. För konsumenten, fråga din återförsäljare innan du köper studsmattan om den överensstämmer med standarden.

Typgodkännande

Tillverkare kan välja att inte uppfylla standardkravet, men i så fall måste trampolin godkännas. Trampolin måste ha en försäkran om överensstämmelse som anger att den uppfyller alla krav i regelverket. Det bör liksom alla andra leksaker vara CE-märkta och dessutom märkta med varningar. Vissa av dessa måste vara synliga på trampolin, andra finns i bruksanvisningen.

Använd skyddsnät

Det är tillåtet att sälja studsmattor som redan fanns i lager då standarden infördes förra året, och det är tillåtet att använda trampolin du köpte innan standarden trädde i kraft. Om du har en äldre trampolin utan säkerhetsnät rekommenderar dock Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering (DSB) att du förvärvar detta.

- Det finns dock inget krav på att du som ägare ska använda ett säkerhetsnät på trampolinen. Men om något skulle hända, kan du hållas ansvarig om du visar grov oaktsamhet, säger Jarits Senior Advisor to DSB.

Säker användning

DSB rekommenderar att du skapar regler för användning av studsmattan, och påminner oss om att ägaren av studsmattan är ansvariga för dem som hoppar på den.

De flesta trampolinskador uppstår när barn kolliderar med varandra. Sålunda ökar risken för skada när det finns mer på trampolin samtidigt, och speciellt när dessa har olika vikt.

Hur många barn får ont årligen på studsmattan, det finns inga siffror på i Norge, men i Sverige var 7000 barn skadades i 2008 som ett resultat av trampolin hoppning. De vanligaste skadorna är i handen, armbågen, axlarna, nacken, knänna, anklarna och tårna, liksom vissa öra skador. Skador kan vara allt från vridningar till komplicerade frakturer. Det finns barn i åldersgruppen 10-15 år som oftast är skadade, men det finns skador på barn hela vägen ner till 3-4 år.

DSB rekommenderar att vuxna ska följa med barnen när de är på trampolin.Om spelet blir för vild bör det stoppas.

Läs mer om Trampolin Användning på säker dagstidning

ADVERT

Mest populära