All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

Minska risken för vattenskador med läckage stoppar

Vattenskadestatistik från försäkringsbolagen visar att ca. 20 procent av all vattenskada inträffar i samband med att lösa vatteninstallationer värmare, tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp med vattenanslutning, kaffemaskiner etc.

Dessa installationer är ofta placerade i rum utan avlopp och vattentätt golv, och en vattenläcka i sådana utrymmen kan resultera i en Stor vattenskada om den inte stoppas i tid.

Begränsar följdskadorna

-Det finns för närvarande inte många läckageproppar som övervakar rörsystemet. Å andra sidan har de senaste åren införts fler och bättre system för övervakning av lösa vatteninstallationer. Läckstopp stoppar upptäcka läckage och stänger vattenförsörjningen till skadestedet. De inte förhindra läckage uppstår, men kan effektivt minska mängden vatten vilket begränsar följdskador, säger forskaren Lars-Erik Fiskum i SINTEF.

Illustration: SINTEF Byggforskning.

Läckage stoppare består vanligtvis av läckage detektor, styrenhet och avstängningsventil. Läckningsdetektorn är vanligtvis en fuktgivare som är konstruerad som en kabel- eller punktsensor. Styrenheten tar emot en signal från läcknadsdetektorn och stänger sedan avstängningsventilen.

Avstängningsventilen, som vanligtvis är en magnetventil, bör stänga av vattenförsörjningen till skadestället vid läckage.

Läs också:

läcka från duschslang

I skarven mellan duschhandtaget och slang det kommer förr eller senare dropp vatten när du använder duschen.

klar krav

Tekniska Föreskrifter för plan- och bygg (TEK10) kräver vattensystem skall göras så att läckage förhindras i största möjliga utsträckning.

Eventuella läckage ska vara lätta att detektera och inte skada andra installationer eller byggnadsdelar. Om anläggningarna placeras i rum utan släckning måste de skyddas mot läckage.

I april i år anges under ledning av TEK10 att för dolda vattenledningar respekteras kravet att installera rör i rör.

För installationer som diskmaskin, kylskåp med vattenanslutning, kaffebryggare mm uppfylls kraven genom att installera läckageproppar.

Läckageproppar bör också installeras under kopplingssylar och inbyggda armaturer när de är gömda inuti byggnadsstrukturen.

Kravet på läckage stopp gäller endast nya installationer.

Läs också:

Bygga bad efter våt norm

Det tar en hel del kompetens, effektivt samarbete och omsorgsfulla detaljer att bygga ett badrum som håller fast.

Källa: SINTEF Byggforskning

ADVERT

Mest populära