All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Ombyggnad med startlån

Foto: Colourbox

-> - Du kan behöva en liten förlängning för att få fastigheten korrekt fungerande, eller du kan behöva ett extra sovrum och badrum på nedre våningen. Startlån kan också användas för att förbättra energibesparingar, till exempel byte av fönster eller isolering av huset, säger Roar Sand, avdelningschef på Husbanken.

Många av dem som ansöker om bostadsförbättringslån är äldre som behöver förbättra tillgängligheten i ett traditionellt hem. Men åtgärden riktar sig också till ungdomar och familjer med barn i etableringsfasen.

- Startlån kan vara relevanta för inköp och förbättring av bostäder. Detta kan ge unga människor möjlighet att få ett rimligt boende i etableringsfasen, säger Sand.

Prisvärda erbjudanden för handikappade

Startlån kommer att hjälpa till att hjälpa ekonomiskt missgynnade med bostäder. Om du har haft problem med att få lån på den privata marknaden, kan startlån därför vara ett alternativ som inte kostar en tröja.

- Bostadsbanken har marknadsräntor och är över tid något lägre än privatbankerna. Vi har inte heller fluktuationer i räntorna, oavsett om du stannar inom 60% eller 80% av låne taket eller en, säger Sand.

Husbankens rörlig räntesats är 4,8% under året.

Låntagare måste ha återbetalningsförmåga, men det anses vara lite annorlunda än i privata banker.

- Kommunerna gör inte regelbundna kreditkontroller, men ekonomin utvärderas i hushållet. Normalt används SIFO-modellen och ser att de är tillräckliga för andra kostnader efter det att lånet har betalats, säger Sand.

Bostadsbanken betalar bostadslån till kommunerna en gång om året, när de vidarebefordras till sina boende. Den enskilda kommunen har också möjlighet att ansöka om ytterligare bostadslån under året.

Ansökningar och betalningar av inledande lån behandlas i kommunen. Du kan ansöka om startlån för förbättring genom bostadsverket i din kommun.

ADVERT

Mest populära