All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Radon: Inte lika farligt som du tror?

rapport, vilken utvecklats av en grupp av sektioner av Biophysics och Medical Physics (BMF) vid den naturvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Oslo (University of Oslo), går en lång väg att dra slutsatsen att radon representerar ett sådant litet hot mot människors hälsa att det är ett slöseri med pengar att hävda att husägare gör radonåtgärder om man mäter högre värden än vad som är tillåtet.

Statens strålskyddsmyndighet rapporterar i sin tur att rapporter kommer att utfärdas, men väljer att förlita sig på tidigare uppgifter.

- Norge, liksom de flesta andra länder, bygger regelverk och förvaltning på rekommendationerna från FN: s vetenskapliga kommitté, UNSCEAR från Internationella kommittén för strålskydds, ICRP och Världshälsoorganisationen, säger teknisk direktör Gunnar Saxebøl norska strålskyddsinstitut.

rapport från University påpekar att modellen skulle lita på (den så kallade LNT teori) för att avgöra om radon är skadligt i vissa mängder är föråldrad och bör pension.

Tog kille i sommar

House & Property har tidigare skrivit artiklar där flera forskargrupper i Norge är mycket kritisk mot strålskydds staten och regeringens rekommendationer, däribland ledaren för den norska Lung Cancer Group, dr. Med. Odd Terje Brustugun.

- Det vi nu blir mer och mer medvetna, att såvitt vi kan se i dag är högre förekomst av lungcancerfall i de så kallade utsatta radon områden än på andra håll i landet, sade han.

- Det här är betydligt mer intressant att veta än att rökare är extra benägna. Vi vet inte idag hur mycket radon är skadligt för människor som aldrig rökt, till exempel säger han.

I sommar debatten om den nya killen när radiolog Tor Ole Kjellevand i en artikel i Aftenposten tog en uppgörelse med den aktuella LNT teori som har varit vägledande för strålskydd under många decennier.

- Varför LNT-teorin måste leva är försiktighetsprincipen. Strålskyddsmyndigheten är fortfarande tänkt att stödja vad majoriteten av forskningen anser. När efteråt, Herman Muller, som utvecklat teorin medvetet, hämtade data för att stödja sin teori. Mycket av det som har kommit ut de senaste åren har varit ett hemligt frimärke, säger Kjellevand.

Statens strålskydd bygger på vad de anser är rätt forskning och anser att modellen fortfarande är det bästa och mest säkra svaret på radons påverkan på kroppen.

- Många teorier har promoverats, men utan entydiga svar, och vid mycket låga doser kan du aldrig kunna bestämma vilken teori som är korrekt. Då beskriver LNT-teorin bäst den övergripande kunskapen vi har om långsiktiga hälsoeffekter av strålning. Den ackumulerade kunskapen om effekterna av strålning på liv och hälsa har utgjort grunden för strålskyddssprinciperna, den svarta Saxebøl.

Kjellvand anges när man läser svaret från Strålskyddsmyndigheten.

- Det är tydligt att det finns mer politik och ekonomiska intressen bakom ett sådant svar än god forskning. Jag menar att det nu finns bra skäl att göra som den franska akademin för vetenskap redan har gjort och lämnar teorin. Det finns nu tillräckligt med data som vi kan säga att att göra stråldoser inte är farliga, de allra flesta tillgängliga uppgifter tyder på att de är hälsointensiva, säger han.

ADVERT

Mest populära