All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

Röta i västra Panel

Vestlandspanel är en teknik där panelborden fixeras horisontellt på vertikala battar. I den fuktiga kustklimat i västra Norge hade denna typ av panel en klar fördel i att man lätt skulle kunna ersätta botten plankor, vilket naturligtvis var mer benägna att förfalla. Dessutom kommer mindre vatten att flöda bakom denna paneltyp än på en stående panel.

Viktig luftning

När panelen läggs på så sätt är luften bakom mycket viktig. Denna luftning måste ske nedan, så att luften kommer in här, går bakom hela panelen och ut på toppen. Om luften är stoppad eller det är för hårt för att det ska fungera korrekt kommer man snart att få problem med problem, eftersom fukt ackumuleras bakom panelen.

Använd rätt pråmar

För att ventilationen ska kunna ske optimalt måste läckorna vara tillräckligt stora. Används för små pråmar, eller inga pråmar alls, det finns för lite luftning - och du kommer som sagt snabbt att bli av med. Läckorna ska vara ca 36 mm, så att man får cirka 200 cm2 luftning.

ADVERT

Mest populära