All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Köpas som det är

Advokat Per Christian Grant Carlsen, anställd adv. Firm Torkildsen & Tennoe & Co. skriver om juridiska frågor för vi på Villa.

Allmänna ansvarsfriskrivning accepteras och tillåts, men endast i begränsad utsträckning. Efter avyttra lagen § 3-9 har en "befintligt skick" säljarens prestanda oavsett de tre situationer: bristen på information (avhl 3-7 §), den felaktiga informationen (avhl § 3.8) och där fastigheten är i betydligt sämre skick än köparen hade anledning att förvänta sig (Avhl § 3-9, andra stycket). Dessa regler kan inte avstå från konsumentvillkor. Ansvaret existerar under dessa bestämmelser kan köparen ha rätt till en minskning och / eller utbyte

prisuppgifter misslyckande och felinformation sker dels försäljning och kan vara resultatet av allt från förbiseenden att avsiktliga handlingar. Det kan handla om att undanhålla information om skador eller fel i bostaden, examen krav, granntvister, buller etc. eller felaktiga uppgifter om området, hyresnivån, reglering, utförde uppgraderingar etc. Men är det en förutsättning att informationen inte har varit viktigt för avtalet - obetydliga avvikelsen utgör inte en brist.

Läs också:

Är rökdetektorn skruvas in i taket?

Ny studie visar att en rökdetektor som är inskruvad i taket är mindre tillförlitlig än en som är fäst på en konsol. - Byt ut dem, säger experter.

Gorgeous

Bedömningen av huruvida fastigheten är i betydligt sämre skick än köparen väntat, utgör oftast den största utmaningen, dels därför att den kännetecknas av en hel del diskretion. Avhl § 3 9, 2: a stycket., Påverkar främst dolda fel i bostaden, där upplysningsregler gäller normalt.

Bedömningsbedömningen är tvåfaldigt. Först måste man bestämma vad som är objektivt legitim förväntan från köparen. Då måste man överväga om det ifrågasatta förhållandet egendom utgör en betydande avvikelse från denna berättigade förväntningar. Motiverad förväntan är kort sagt motsatt av alltför stora, alltför stora och orimliga förväntningar.

En mycket central relation som ofta förbises när man köper begagnade fastighet är att det är just det - den används. Dessutom är det ofta gammalt och kännetecknas av slitage. Sådan är något som en köpare måste acceptera som en del av köpet.

vid köp och försäljning av bostäder mycket kan gå fel mellan köpare och säljare om du inte spelar med öppna kort på fastighetens skick ägande.

Läs också:

Vill du ha gift?

Rester sommar snickare projekt bör inte skördas värmare. Bli av med skogen korrekt.

Brist

Om bostaden faktiska förhållandet visar sig vara betydligt sämre än vad man skulle förvänta sig när man tar hänsyn till ålder, plats, användning, synligt och forventbar slittasje information om skador etc, kommer det att finnas brist.Det har också hävdats att reparationskostnaderna på 3-5 procent av köpeskillingen är betydande. Enligt min åsikt är detta tvivelaktigt; Procentandel är lite slitstarkt. Men detta kommer att vara en av flera faktorer som är viktiga i den övergripande bedömningen.

Om det saknas någon av dessa regler har köparen rätt till prisnedsättning och kanske också en ersättare. Prisreduktionen ska normalt motsvara reparationskostnaden. Man måste ibland också acceptera att reparation innebär en uppgradering, vilken säljare inte kan krävas för.

Om du hittar ett förhållande som anses vara en defekt måste du annonsera snabbt. Lagens rimliga tidskrav innebär i praktiken 3-4 månader från upptäckten. Det sista stängningsdatumet är 5 år efter förvärvet. Observera reglerna för pensionering!

Har säljer tecknet på ägarbytesförsäkring, fordringar kan riktas direkt till försäkringsbolaget. Försäkringen täcker säljarens ansvar, men ger ofta kritik mot stränga lagarövningar. Försäkringsinnehållet och innebörden kommer att bli föremål för nästa artikel.

Läs också:

Köp och sälja privatkunder

Vilka är för- och nackdelarna med att köpa eller sälja en fastighet utan mäklare?

ADVERT

Mest populära