All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

Ge fullständig information

Som säljare av ett hem dig enligt fastighetsförsäljningar avslöjande, och måste ge dig all information du sitter på som kan få konsekvenser för köparen. Det gör inte bra att skydda att det står i prospektet att lägenheten eller huset är "säljs i befintligt skick", även om du är på en sådan klausul i princip avstå från allt ansvar för fel. Om informationen behålls kan köparen fortfarande ha en rättslig fordran gentemot dig eller ägareförändringsförsäkringsbolaget. Ursprungligen spelar ingen roll om retentionen var medveten om din sida. Om du inte kan köpa information som kan vara avgörande för köpet, får du senare ett anspråk mot dig.

En fel uppstår när det finns en överensstämmelse mellan vad som har överenskommits och vad som har levererats. Här är det inte bara skrivet information som gäller. Information som du eller mäklaren har lämnat på displayen kan också ge en grund för ett felaktigt krav. Om hemmet inte är sådant som en köpare kan förvänta sig från köpeskillingen och villkoren annars, kan du också få ett brist på fordringar mot dig. Allvarliga konstruktionsfel eller skador på en ny byggnad ska inte uppstå och kan i vissa fall betraktas som en defekt, medan skador på grund av slitage sällan godkänns. Är bostaden 50 år gammal måste köparen förvänta sig fler fel än i ett nyare hem.

Den huvudsakliga skillnaden mellan en fastighet säljs "i befintligt skick" (som är) och en som inte tar en sådan reservation är att fastigheten måste vara i betydligt sämre skick än köparen hade anledning att tro att han kan ha en rättvis anspråk Enligt gällande rättspraxis måste ett underskott i sådana fall uppgå till tre till fyra procent av köpeskillingen.

För att göra det mesta av kraven i efterhand, är det ändå mycket viktigt att du samarbetar med mäklaren med utarbetandet av prospekt, och ser till att all information som skulle kunna påverka försäljningen ingår.

- Gör saker och ting värre än de är. Erfarenheten visar att köparen kan höra om brister före köp. Efter att kontraktet ingåtts är förväntningarna höga och tröskeln är låg. Kommer du med felaktiga eller ofullständiga uppgifter, eller det visar sig senare att fastigheten har betydande brister, köparen har rätt att korrigera försäljning med prisavdrag, ersättning eller, i värsta fall, att häva köpet. Du kan också riskera att köparen behåller en del av köpeskillingen ", säger Kjell Bentestuen, advokat i advokatbyrån Kjær & Co.

En statsrapport eller hemförsäljningsrapport från skattebetalaren kan vara en extra säkerhet, eftersom det blir mindre sannolikt att dolda misstag och brister kommer att visas efteråt. Du måste också vara noggrann när du fyller i självdeklarationen för bostadsstaten.Detta är standard när du ritar en ägarförändringsförsäkring.

Ge dig all information du har om negativa förhållanden i ditt hem. Att försöka gömma något du bara kunde förlora. Om köparen är informerad om en brist genom försäljningsuppdraget har han eller hon inte möjlighet att göra anspråk efteråt. Om du har hämtat information försvinner också kravet om väsentlighet och det ger dig ytterligare skydd i "sålt som det är" -klausul.

FAKTA:

  • Som säljare måste du avslöja all information om fastigheten som kan vara relevant för köparen.
  • Köparen kan medföra brist om boendet inte levereras enligt överenskommelse i försäljningsdokument och muntlig information.
  • Om du säljer hemmet som det är, måste köparen kunna bevisa att en defekt är väsentlig för honom eller henne att anspråk på ersättning.
  • All bifogad utrustning måste överensstämma med köpet. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbetat en förteckning för detta, vilket finns i denna broschyr.
  • Fastigheten måste vara som den var på displayen och måste rengöras och rengöras.

Läs hela avyttringslagen på www. Lovdata. nej

Läs mer om att köpa och sälja bostäder på www. husägare. com

ADVERT

Mest populära