All egendom: trädgård, kök, inredning >> Klar

Förberedelserna gör det lätt golv

Ett parkettgolv med klickfogar är lätt att lägga till. Efter några timmars arbete och några enkla förberedelser får rummet ett mousserande nytt trägolv.

- Det viktigaste rådet är att läsa och följa byggnadsanvisningarna från golvtillverkaren. Anvisningarna följer antingen golvpaketet, tillgängligt där du köper golvet eller kan laddas ner från tillverkarens hemsida, säger Kent-Ove Stenberg, teknisk konsult på Tarkett Norway.

1. Ta bort gamla golv

De praktiska förberedelserna börjar med att utvärdera substratet. Golvet för att lägga parketten måste vara platt, fast, torr och ren. Huvudregeln när man lägger ett nytt parkettgolv är att det befintliga golvet ska tas bort.

- Men om det befintliga golvet är av god kvalitet, fast anslutit sig till underlaget och inte lämna utrymme för rörelse, kan man låta det sitta, säger Øyvind Lang Landsvik, teknisk chef på RBI Interior leverera SAGA Parkett och Fjordal parkett.

Beläggningsdukar, mjuka vinylbeläggningar och gammal parkett eller laminat ska avlägsnas. Målat eller lackerat trägolv, betong, golvbrädor, kompakta vinylbeläggningar, vinylplattor eller linoleumbeläggningar kan förbli under det nya parkettgolvet. Om du har keramiska plattor på golvet ska de rengöras med ett tunt skott.

- En gammal vinylbeläggning kan fungera som bas om den inte är mjuk. Men på golv till mark bör det noteras att äldre beläggningar kan vara diffusion öppna och att du behöver en fuktbarriär, säger Langelandsvik.

Tänk också på att den nya våningen kommer att byggas från nuvarande nivå och att det kommer att märkas av trösklar, dörrar, trappor och intilliggande rum. Antag att du behöver clearance baserat på den nya parketttjockleken plus några millimeter för att tillåta öppning och stängning av dörrar även efter att det nya golvet är på plats.

2. En platt yta

En ojämn undergolv gör benet svårt och resultatet kan vara brutna leder.

- Det viktigaste kravet på en undergolv är att den ska vara platt. Fläckar kommer att orsaka parkett gnissla eller fel kan orsaka skada på kanterna på parkett, eller vill du i värsta fall trampar sömmarna isär och förstör golvet, säger Kent-Ove Stenberg.

För att säkerställa bästa möjliga mot fel och knarrande, har skillnader i höjd vara mindre än tre millimeter över ett avstånd av två meter och mindre än 1, 2 millimeter på 25 centimeter. Om ojämnheten är större än detta bör undergolvet justeras genom slipning eller mousserande. Du kontrollerar flatheten genom att passera en 2 meter rakt över golvet och mäta höjdskillnaderna med kilen.

- Men jag brukar använda en lasermätare, säger Øyvind Langelandsvik.

Det viktigaste kriteriet för ett bra resultat är att substratet är platt. Det kontrolleras med en rektangel som skjuts över golvet. Ylva Kleiven från RBI Interiors visar användningen av högerhänthet.

3. Välj grundmaterialet

Placera alltid ett substrat ovanpå undergolvet. Detta kan tillverkas av ullkartong eller skumplast, som har en fuktbarriär och kan ge stegdämpning - det finns många variationer underlag för golv. Den typ av substrat som rekommenderas beror på golvstrukturen.

- Använd alltid en åldrande resistent diffusionsbarriär på betongunderlag, golv till marken och vid golvvärme. Då måste alla fogar retas eller läggas med 20 centimeter överlapp, säger Kent-Ove Stenberg.

Använd alltid golv mellan parkett och undergolv. Detta kan tillverkas av ullkartong eller skumplast, som har en fuktbarriär och kan ge stegdämpning - det finns många variationer underlag för golv. Här lägger Ylva Kleiven underlagskum.

4. Akklimatisera golvet

Innan golvet läggs måste golvbrädorna vara oöppnade i rummet i några dagar för acklimatisering.

- Lägg golvbottnarna bortom rummet, bort från väggarna eller i luftiga staplar med distanser, så kallade sängkläder. Detta ger parketttiden att anpassa sig till lokala förhållanden, rekommenderar Stenberg.

Rummet måste värmas upp och bibehålla en konstant temperatur. Monteringsresultatet är bäst om arbetet utförs vid en temperatur på 18-20 ° C och en relativ fuktighet mellan 30 och 60 procent. Fuktmätare kan lånas eller köpas där du köper golv.

- Parkettgolven är öppna när du lägger golvet. Om du måste avsluta läggningen för dagen måste du först installera de återstående tabellerna i det öppnade paketet, så att du kan fortsätta med parkett från det oöppnade paketet nästa dag, säger han.

5. Planläggning

Trä är ett hygroskopiskt material som krymper och expanderar som förändringar i luftfuktighet. Detta gäller även för parkettgolv, och därför måste det alltid finnas ett litet avstånd mellan väggen och golvet. Ylva Kleiven använder små plastkuggar för att göra bev

Täcksparkett ska läggas som flytande golv. Det betyder att det inte ska fästas på underlaget och att det alltid måste finnas ett litet avstånd mellan golvet och rören, fasta installationer, mot väggar, trösklar och trappor. Eftersom trä är ett levande material kan en parkettgolv expandera eller krympa beroende på hur inomhusklimatet varierar under året.

- En allmän tumregel är att mellan väggen och parkettgolvet ska vara minst 1 millimeter rörelsebredd per golvbredd, men minst 8-10 millimeter. Efter placeringen döljs rörelsen genom en lista, hyllan eller en mjuk bugg ", säger Øyvind Langelandsvik.

Parkettgolv får inte placeras i för stora sammanhängande ytor. Stora golvområden är uppdelade med en rörelseförare dold under en T-lista eller tätningsmedel. När du använder tätningsmedel, använd en fågellista under tätningsmedlet.

- Vissa tillverkare rekommenderar maximalt 10 bredder kontinuerligt, övriga 12 och längder kortare än 20 meter.Det är därför viktigt att kontrollera tillverkarens rekommendationer, säger han.

Placera aldrig parketten kontinuerligt genom olika rum, dela det också med T-listan. Tunga ugnar, köksskåp och trappor får inte monteras på parketten utan direkt på undergolvet.

Om rummet är kvadratiskt ska parkettbordets längdriktning vara parallellt med infalljuset. Då verkar lederna så små som möjligt. I långa och smala rum är det bekvämt att lägga borden i rummets längdriktning. I tider och korridorer måste borden alltid läggas i korridorns längdriktning.

De korta lederna på parkettborden ska glidas i förhållande till varandra, minst 50 centimeter i förhållande till den intilliggande raden av stolpar. Fogarna ska också fördelas så smidigt som möjligt så att det verkar slumpmässigt. Även om ett rum har dimensioner som bara tillåter hela parkettens längd att läggas, är det alltid nödvändigt att infoga korta leder i golvet för att förhindra att golvet sprider sig.

ADVERT

Mest populära