All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Prispost: Över 2 miljoner kr. per hus

Rekord

Värdet på försäljningen av registrerade fastigheter ökade med 2 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2005. Antalet försäljningar minskade med 6 procent . Det framgår av siffror som Statistiska centralbyrån (SSB) just har lämnat in.

Försäljningen av fastigheter uppgick till 70,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2006, en ökning med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen var högst för Aust-Agder med 28 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 har det totala försäljningsvärdet för landet nästan fördubblats.

Under fjärde kvartalet 2006 redovisades 49 800 fastighetsomsättning, en minskning med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2005. Det har varit en nedgång för de flesta län, med den största nedgången i Oppland med 24 procent .

Minskning av omsättningen

För alla typer av fastigheter minskade omsättningen under fjärde kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen av icke byggande fastigheter (tomter) var den största nedgången. Den största nedgången var för jordbruks- / fiskefastigheter med 31 procent.

Prisökning i stugor

Under fjärde kvartalet såldes 2 700 bebyggda fritidshus i fri försäljning. Genomsnittspriset per omsättning för dessa fastigheter var 970 000 kronor, en ökning med 29 procent jämfört med fjärde kvartalet 2005, men något lägre än föregående kvartal 2006. Pris per omsättning ökade för de flesta län. Nord-Trøndelag hade den högsta prisökningen med 67 procent. Omsättning av partysidor ingår ej i dessa siffror.

I Oslo och Troms

registrerades 22 000 bostadsfastigheter i fri försäljning under fjärde kvartalet 2006. Pris per omsättning för dessa fastigheter var 2, 1 miljon kronor. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma kvartal förra året. Genomsnittspriset steg i alla län utom Sør-Trøndelag. Oslo och Troms hade det högsta genomsnittspriset på 3, 2 respektive 2, 8 miljoner i fjärde kvartalet förra året. Jämfört med föregående kvartal ökade priset per försäljning med 8,5 procent på nationell nivå.

ADVERT

Mest populära