All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Röret smälter i inköpet

Byte av rör i fackföreningar och bostadsrätter är en kostnad som många väntar på. Under efterkrigstiden byggdes många hus i Norge. Rören i dessa hem börjar nu bli 30 till 60 år gamla. VVS och läckage från kopplingar ensam orsakar skador på mer än 650 miljoner kronor årligen i privathem, siffror från Finans Norge.

- När du tänker på dräneringsrörets livslängd i cirka 50 år börjar många närma sig smärtgränsen för vad rören kan tåla. Självklart borde du inte vänta för länge att vidta åtgärder, säger Pål Harstad, SINTEF Byggforsk.

Om ett rör läcker, kan källaren fyllas med vatten om en timme. Förra året rapporterades mer än 180 vattenskador dagligen i norska hem. Sintef rekommenderar att man byter ut rören långt innan den tekniska servicelivet uppnås.

Vem ska kolla rören?

Den vanligaste orsaken till rörbrott är slitage på gamla rör. Varje år finns det över 8 000 vattenläckor hemma för människor bara på grund av detta. Dessutom finns det andra skäl, till exempel hantverkare, lokal korrosion och frost. Årligen visar 15 000 - 16 000 läckor i inre vattenledningar i bostäder försäkringsstatistik. Det finns stor skillnad mellan epokerna i Norge för rörledningarnas kvalitet.

- De rör som användes före kriget var faktiskt ofta bättre än de som användes efter kriget. Då var det materialbrist och kvaliteten på det som användes var märkbart sämre under efterkrigstiden. Därför bör alla som har rör från denna period kontrollera villkoret om detta inte redan har gjorts, säger Harstad.

En epoke utmärker sig i synnerhet.

Rören som användes från 1965 till mitten av 70-talet var lite slitstarka. - Från 1965 till mitten av 70-talet användes en typ av plaströr som var lite hållbar. Här har mycket förändrats, men om du bor någonstans där originalet fortfarande används, ska varningslamporna blinka, säger Harstad.

Den gyllene triangeln

När du först kontrollerar bör du kolla tre viktiga saker. För att kontrollera först är det viktigt att du inte bara kontrollerar avloppsrören.

- De tre elementen är dräneringsrör, vattenrör och membran. Dessa tre är så nära varandra att det är oklokt att inte kontrollera allt när du först börjar. Det hjälper dig att göra stora ansträngningar i dräneringsrören om du måste göra samma jobb fem år senare med vattenrören. Kolla sedan omedelbart, säger Harstad.

Vid läckage från rör under tryck orsakar följdskador. Skador på dräneringsrören orsakar inte så mycket skada som läckor i vattenrör.

Rörförnyelse eller ersättning

Vilken metod du ska välja beror på vilken typ av rör du ska göra någonting om och var det ska fungera.

- Det är alltid lämpligt att använda "relining", det vill säga vad som kallats rörförnyelse, om rören går ut. Då behöver du inte gräva, och du behöver inte förstöra några yttre områden eller infrastruktur. Speciellt i stadsområden med privata kraftledningar som leder till det kommunala nätverket är detta relevant. Detta kan vara dyrt i sig och då är relining ett utmärkt alternativ, säger Harstad.

Om du vill göra något i ett hus, kan det vara lämpligare att byta rören.

- Relining kan vara dyrt att utföra inuti. Om det finns separata skäl att behålla byggnadsmassan utan ingrepp, överväga omdirigering. I vissa byggnader från 70-talet är rören gjutna på ett sådant sätt att det måste finnas större ingrepp i byggmassan för att kunna förändras. Då får du inte det här alternativet. Men annars är det i hem, där byggmaterialet inte är värd att bevara, det mest lämpligt att helt enkelt byta ut rören en gång för alla, säger Harstad.

ADVERT

Mest populära